Ideer fra Faxe

Læs om hvad mødet med ministeren i biografen Kanten den 28. februar i Faxe bragte af ideer med sig.

Andreas Linsdell, STARS, Vordingborg: Vi skal væk fra at finansiere rytmisk musik med ølsalg, men satse på at musikken skal sælge sig selv. Vi skal være opmærksomme på, at morgendagens stjerner også skal have morgendagens publikum med sig. Vi skal i højere grad samarbejde med folkeskolen og servere musikken for de unge, der hvor de er.

Annemarie Donslund, forfatter til børne- og unge litteratur. Initiativtager til Forfatterskolen i Kulturregionen: Initiativet omkring forfatterskolen satser på at gøre noget for de mest ressourcestærke unge, der skal fastholdes i lokalområdet og fremadrettet kan være kulturmentor for andre unge. Skabe en stærk ungdomskultur gennem samarbejde med kulturaktører som Odsherred Ungeteater, musikskolen og produktionsskoler der skaber fælles identitet og stolthed.

Birthe Helth, formand for Den regionale Kulturaftale og formand for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg: Skabe et stærkt og synligt netværk mellem alle fagligheder, institutioner og enkeltpersoner, som sikrer at kulturregionen kan udvikle sig på baggrund af Den regionale kulturaftale.

Bo Ejstrup, formand for Skatehallen Hal 12: Indendørs skatehal i Roskilde der er bygget af brugerne gennem de sidste 7 år i nogle gamle fabriksbygninger. Understøtter subkulturen og samlingssted med 10.000 besøgende i 2012. 2/3 af brugerne er fra oplandet og derfor appel om støtteordninger der går ud over kommunegrænserne for at udvikle nichesporten.

Charlotte Skak, designer, æstetiske lærerprocesser: Ønske om at integrere flere æstetiske lærerprocesser i folkeskolen, da designprocesser kan inspirere og skabe innovative unge i fremtiden. Kan ske ved, at danske designere kan komme i betragtning under huskunstnerordningen.

Dorte Mogensen, leder af Folkeoplysningsudvalget samt leder af AOF: Skabe forpligtende fællesskaber i lokalsamfundet med udgangspunkt i kulturen. Et eksempel er Kulturkasernen Holbæk, hvor 15 lokale foreninger, ungdomsskoler og aftenteatre deler lokaler, driver stedet bestyrelsesmæssigt, samarbejder og derved forpligter sig til et fællesskab der ligger udover eget projekt.

Frank Villumsen, leder af børnefestival, Vilde Vulkaner: Festival for børn siden 1995, med en deltagelse på 10.000 i 2013 med børn fra hele Danmark. Har omkring 1000 frivillige, hvilket skaber lokal identitet. En følelse af at tilhøre ”opturs-Danmark” er afgørende. Turde at tænke stort på lokalt plan er vigtigt.

Joachim Castenschiold, direktør og stifter af Borreby teater: Teater stiftet af lokale ildsjæle. Væsentligt at projekter er forankret i lokal ekspertise, da det bliver identitetsskabende for stedet. Teaterforening involverer faggrupper på kryds og tværs der arbejder sammen om et fælles mål. Vigtigt at tage udgangspunkt i en æstetisk god ramme, der også er bestemmende for indhold. Et fyrtårn som man lokalt kan være stolt af.

Kasper Pedersen, Projektleder for Roskilde2Go: Både et idræts og kulturprojekt, der samler allerede eksisterende projekter i tæt kontakt med unge, 25 idrætsforeninger, kulturforeninger og ungdomsuddannelser. Pas for unge mellem 15-25 år. Det er de unge selv der profilerer projektet, hvilket samtidig skaber lokalt ejerskab. Samlingspunkt, der eksempelvis kan være med til at styrke ungdomsuddannelserne og 95 % målsætningen.

Lars Holten, direktør sagnlandet Lejre, bestyrelsesformand for ”Da Danmark blev til”: Børn skal ind i kulturen og ud af klasseværelset. Udfordringen er transport og økonomi. Ideen er et kulturklippekort til alle klasser, samt et ”kulturtog” rundt i landet. Klasserne skal kompenseres for entreen og optjene kulturpoint på it-platform. Udveksle billeder i sjove digitale universer, samt spil, hvor klasserne kan avancere fra kulturjogger, til kulturambassadør, til kulturminister med mulighed for én gang om året, at indtage kulturministerens stol og udtale sig om kulturlivet i Danmark.

Lisbeth Pedersen, leder af Næstved kommunes ungdomsskole: Integrere kultur der repræsenterer de unge i den fysiske planlægning. Projekt hvor unge maler i samarbejde med kunstnere på byens vægge, mure eller eksempelvis på busskure i Næstved. Pt. samarbejde med danseren Steen Koerner, producer Phase 5, lyriker MC Clemens og graffitikunstner CMP ONE om de unges egen kunst på 20 husgavle kombineret med raptekster der kan hentes via smartphone.

Lisbeth Trinskjær, forstander, Ubberød Højskole: Ønske om at hjælpe mennesker, der er udfordret af livet, gennem tilbud om en kulturpakke med afsæt i at arbejde med det at være menneske. Tæt forankret samarbejde mellem gymnasier, højskoler, organisationer hvor man samler lokale ressourcer og kompetencer. Unge og andre voksne skal ikke bare have mere af det samme. Kan styrke både 95 % målsætningen, sænke sygefravær, depressioner etc.

Lykke Kjær, medinitiativtager til kulturforeningen Up Art: Designere og kunstneres projektværktøjer, kan være med til at understøtte mere innovation i folkeskolen i en række fag. Dette under forudsætning af at denne læring ligger som et tværsnit af fag i undervisningen. Eksempel på et projekt som tog udgangspunkt i kulturarv i samarbejde med Geomuseum Faxe, hvorefter eleverne efterfølgende gik hjem og byggede med kalksten selv.

Marianne Fruergaard, leder af Bandakademiet, Roskilde: Omhandler talentudvikling for up-coming bands. Hovedfokus er nationalt, i samarbejde med karrierekanonen. Rytmisk musik med fokus på profession. En talentstige der omfatter at være dygtig til at spille, men også at komponere, indspille og producere. Få inspiration og satse på originalitet, samt forretningsmæssige metoder og værktøjer. En øget professionalisering med afsæt i et landsdækkende netværk.

Martin Hillerup, formand for erhvervs- og Kulturudvalget, Faxe Kommune (Borgerlisten): Skabelse af to kultur- og mødesteder, på baggrund af tre bibliotekslukninger og besparelsesrunder.  Skabte samtidig to mikrobiblioteker, hvor folk kan komme og bestille, afhente og aflevere bøger. Lokale supermarkeder stiller plads til rådighed. Græsrødder som har taget initiativ og valgt at køre dette. Omkring 10 personer på hvert sted.

Simon Vagn Jensen, Leder af Odsherred Teater: Projekt som skal motivere og styrke projekter på tværs af kulturinstitutioner. Afsættet er erfaringer fra ”LANDET – should I go or should I stay?”, et professionelt teater/udstillingsprojekt, som inddrog områdets unge gennem en lang række tiltag. Forløb genererede råmateriale til projektet om ”udkants”-unges liv. Det fortsatte arbejde omhandler bl.a. en ”kogebog”/inspirationsplatform, som skal styrke det tværinstitutionelle nationalt og lokalt.

Susanne Grue Jørgensen, Lys Over Lolland: Gruppe fra Lolland-Falster inspireret af Bauhaus, har de sidste 15 år lavet kunstneriske projekter med det udgangspunkt at åbne op og invitere kunstnere fra hele verden. Gruppen har kastet sig ud i nedlagte ubeboede renæssanceslotte, havneområder og sukkerfabrikker og har samarbejdet om at bruge disse områder på en kunstnerisk og ny måde. Netværk på tværs af kunstformer.

Thomas Burø, festivalleder OK13 – mere kant end udkant: Lokal festival i Odsherred, med fokus på at være kulturfestival der rummer både banko, museer, spillesteder ect ud fra en tanke om at kulturen skal ud i gaderne. Oplevelsesøkonomi er forældet. Fokus på kultur som kilde til mening, forandring og identitet.

Torben Smidt Hansen, forstander ved Vallekilde Højskole: Inspiration fra projekt Bertie County, North Carolina – en by der på flere måder minder om Odsherred.  Bruge de kreative processer. Lade skoleklasser lave forbedringer i samarbejde med lokalsamfundet gennem læring, der eksempelvis inkluderer arbejde med materialer, tilladelser og byggeprocesser. Projekt L – lokalsamfund, livsstil, leg og læring.

Tove Damholt, museumsdirektør ved Østsjællands Museum: Geomuseum Faxe og Koldkrigsmuseum Stevnsfort er eksempler på museer, der fortæller den store historie med udgangspunkt i et konkret sted, så den enkelte borger og gæst opfatter, at netop det sted de selv står, er en del af en meget større historie, som derved bliver relevant og nærværende. Historien om jordens og livets udvikling. Den nationale og internationale historie. Skabe lokal stolthed og dynamik i et område, som også genererer mere turisme og økonomi i lokalsamfundet.

Ulla Schaltz, museumsdirektør ved Reventlow-Museet, Museum Lolland-Falster: Kulturhistorisk museum med afsæt i lysten til at lære om historien, i forsøget på at vide noget om os selv. Fortaler for både de store kulturkatedraler, men også den håndholdte museumsformidling. Sidstnævnte behøver ikke være omkostningstung. Eksempelvis det direkte møde med eksperten vedrørende et location kan være interessant for brugerne.

Ulrich Breuning, initiativtager til filmfabrikken i Stege: Tre-årig filmuddannelse for unge, drevet af lokale professionelle filmfolk siden efteråret 2012. Filmfabrikken samarbejder med alle kommunens kunstskoler. Lokalt baseret, med vision om Film Camp hver sommer fra 2013, deltagelse fra Norden i 2015 og Europa i 2016.