ideer fra Haderslev

Læs hvad mødet med ministeren i Slesvigske Musikhus i Haderslev bragte af ideer med sig.

Søren Tang Sørensen, centerleder for AOF Sydjylland: Fjern barriererne for, at vi kan bruge ledige til at skabe kulturelle oplevelsessteder. Levendegørelse af Ribe Vikingecenter varetages bl.a. af frivillige. I dag 50.000 besøgende årligt, og der kunne fint skabes et større oplevelsescenter, hvis de ledige i højere grad kunne deltage og dermed skabe job ved at kombinere kultur- og beskæftigelsespolitik.


Knud Jager Andersen, medlem af styregruppen for Kulturregion Vadehavet
: Esbjerg har arbejdet målrettet med eliteidrætsklasser, og vellykket pga. et intensivt samarbejde med en række forskellige aktører. Kulturregion Vadehavet ønsker at overføre ”Team Danmark” tanken i et pilotprojekt på tværs af alle kommunerne i kulturregionen mhp. at styrke vækstlag og elite på kultursiden.


Annette Brøchner Lindgaard, bibliotekschef Esbjerg: Danskernes Digitale Bibliotek er en nødvendig platform, for at vi har lige adgang til oplysning, uddannelse og kultur. Vigtigt at understøtte bibliotekerne, der ofte fungerer som facilitator i landområderne, hvor de støtter de kulturelle og læringsmæssige fællesskaber. Bl.a. vigtigt at anerkende og værdsætte hverdagskulturen.


Karl Gunnar Gregersen, formand for Udvalget for Kultur og Fritid i Haderslev: For at gøre det attraktivt for unge at bo i Haderslev etablerer kommunen et område for den selvorganiserede idræt, skatere, parkourfolk, streetsport af en enhver art og mulighed for små koncerter. Der bygges iglo, der bl.a. indeholder 3 musikscener, skating m.m.


Rigmor Bek-Petersen, formand for Kulturdageforeningen og Skulpturforeningen i Ølgod: Oprindelig dannet Kulturdagforeningen i 1990 for at fastholde og tiltrække veluddannet arbejdskraft. Nu også skulpturforening, hvor der udstilles hvert andet år i Ølgod og Kongens Have. Behov for kulturnetværk, f.eks. som i dag, så der kan udveksles erfa, opbakning og sparring. De enkelte ildsjæle og initiativtagere står meget alene.


Karen Grøn, museumsdirektør Trapholt: Vi har i dag en børnenes kunstklub på tværs af alle museerne i regionen, hvor vi bruger den kunst og kulturarv, vi allerede har, for at stimulere børns kreativitet. Det er en fantastisk platform for at lancere kulturen og nu vil vi meget gerne udvide platformen med andre kulturaktører til ”Kunstklubben for børn – extra large.”


Melissa Mathies, leder af Sønderjyllands Danseakademi: Den lokale ballet er som græsstrået, der skal plejes for at vokse. Behov for at udvikle sig til regional aktivitet med regional, national og international opmærksomhed, for at nå et endnu højere kvalitetsniveau. F.eks. fra inspirationskredsen i dag. Vi har brug for at få tilknyttet professionelle, så de unge får kendskab til deres kulturarv og dermed en kulturel identitet.


Henrik Thaysen Dam, formand for samvirkende Sønderjyske Musikskoler og leder af Tønder kulturskole: Vi oplever et faldende antal elever. Det er derfor nødvendigt at tænke nyt, og meget gerne tænke musik- og kulturskoler ind i den nye heldagsskole som kulturbærere. F.eks. har Tønder kulturskole været med til at etablere nyt projekt med en filmkulisseby, så børn og unge stifter kendskab til filmmediet. Mere end 20 samarbejdsparter, bl.a. Filminstituttet.


Anders Kristensen, aktiv i Ungerådet for Varde Kommune: Ungerådet opnår stor synlighed om det vi laver lokalt, men ofte kommer de unge ikke, når vi arrangerer konkrete arrangementer forskellige steder. Vi mangler et sted at være. Et ungehus vil give både social og kulturel kapital. Det betaler sig at investere i de unge.


Else Redzepovic Christensen, konsulent og tidligere leder af Sønderborgs EU Kulturhovedstad kandidatur 2017: Erfa: 1)Hvis der skal skabes begejstring, så skal der plantes en motivation i befolkningen, f.eks. via en krisesituation. 2) Tænk på tværs ellers tænker vi ikke nyt. 3) Tænk internationalt for at få ny inspiration. 4) Hvis udvikling, så brug samme metode som ved programmet for landdistriktsudvikling, LAG.


Jens Andresen, formand for Grænseforeningen Tønder: En styrke i denne del af landet, at to kulturer mødes i regionen på tværs af grænsen. Men nødvendigt at være bevidste om værdierne i vores egen kultur. Vigtigt at folk mødes - det er basis for den synergi, der skal frem i området. Vi mangler et system i staten og kommunerne, der kan samle ideerne op fra de mange lokalråd.


Peter Burhrmann, forstander for Højskolen Østersøen, Aabenraa: Ideer: 1) afvikle blokeringer i højskoleloven - kæmpe problem, at unge under 25 ikke kan udløse SU på højskole. 2) arbejd for at styrke tysk sprog både i folkeskolen og gymnasiet. 3) eksporter den danske højskoleide, så vi får en Europæisk højskolelov. 4) Vigtigt med internationalt samarbejde. 5) tysk bør være obligatorisk meget tidligt i folkeskolen.

Anne Lildholdt Jensen, kunstner og initiativtager til Aabenraa Art Week: International billedkunst symposium siden 2006. Vi vil gerne udvide vores byrum til andre byer. Ingen problemer med at tiltrække internationale kunstnere, men svært at tiltrække danske kunstnere. Stort behov for (kunst)anmeldelser/feedback på det vi laver i de landsdækkende og regionale medier. Kunne være nye akutjob eller et projekt for Statens Kunstråd.

Poul Kylling Pedersen, formand for samarbejdet i Kulturregion Sønderjylland-Schleswig: Udnyt potentialet i det grænseoverskridende – det gør os til noget specielt. Vi laver nu Europas 1. grænseoverskridende kulturaftale. Her løfter vi i flok og satser på hinandens stærke sider og udvikler på hinandens svage sider. Vi har bl.a. fokus på de krøllede hjerner, der skal skabe netværk, for at danne nye tværgående aktiviteter. Vigtigt at få udviklet ideer, der faktisk bliver til noget.

Kristian Hald, generalsekretær for landsforeningen for dramatisk virksomhed, DATS: Behov for bedre rammer for samarbejde mellem amatører og professionelle på teaterområdet. Egnsspil giver kulturelle kompetencer – det er folkeoplysning når det er bedst. Stor betydning for oplevelsesøkonomi. Relativt små tilskud giver mange flere egnsspil og meget gerne tilskud til professionelle instruktører i egnsspil.

Claus Skjold Larsen, rektor for Syddansk Musikkonservatorium og Skuespilskole: Se på naboen for at finde ud af, hvad der motiverer andre. Vær åben over for at se potentialet i det, der måske ikke ved første øjekast lyser op. F.eks. har Brødremenighedens lille arkivsamling givet anledning til en række aktiviteter, fordi en række interessenter gik sammen om at udnytte potentialet i arkivsamlingen.

Orla Madsen, direktør for Museum Sønderjylland: Glem kommunegrænserne og tænk i stedet på tværs og i temaer. F.eks. Kulturturisme, som museerne meget gerne vil bidrage til. Problemet er, at turisme ofte administreres meget lokalt. Brugerne vil hellere tænke temabaseret, så museerne har f.eks. lanceret temaerne krigsturisme og naturturisme – så nu er de lokale turistkontorer også begyndt at lancere hele Sønderjylland samlet.

Jacob Gjørtz Christensen, formand for Sønderborg Skate Klub: Sønderborg skaterhal har et meget fint samarbejde over grænsen og i kulturregionen. Oplever meget stor kommunikation på de sociale medier og deltagelse fra den anden side af grænsen. Problemet er, at der blandt de frivillige ikke er lyst/ressourcer til de administrative opgaver. Behov for en netportal, hvor der på en enkel måde formidles kontakt mellem folk med samme interesser i ind- og udland. Se uddybning af forslag nedenfor.

Mikro Turisme:
Grundidéen er at formidle en kontakt imellem folk der har en interesse i indland, med folk der har samme interesse i udlandet. Ved hjælp af en portal på nettet hvor alt kultur og fritid er indekseret med et geografisk område og et keyword (mountainbike, fiskeri, svømning etc.). Når en turist vil besøge en by, kobles det valgte keyword (fx. mountainbike) og det geografiske område til nærmeste lokale klub med denne præference, som så tager kontakt til turisten. Mountainbike klubben kan så tage turisten med på en helt speciel cykeltur i skoven. Dette skaber en unik oplevelse for turisten, med minimal administration for begge parter og en MEGET personlig betjening.


Stephan Kleinschmidt, ophavsmand til Sønderborgs kandidatur som EU Kulturhovedstad: Negativ demografisk udvikling, men vi vil gerne udvikle en countryside metropolis, der kan være model for andre grænseregioner. Vi er 50 forskellige nationaliteter i regionen. Vigtigt at kulturen er synlig, så gæster internationalt tiltrækkes. Ideer: 1) DR må hjælpe med markedsføring. 2) etabler et ekspertpanel, der kan informere om fondsmidler og ansøgninger. 3) Aarhus er alles kulturhovedstad så hele landet også Sønderjylland bør engageres i projektet.

Casper Mikkelsen, musiker, bandleder i Esbjerg: Etabler et ambassadørkorps af unge, der skal have gratis adgang til alle kulturinstitutioner og som modydelse italesætte deres oplevelse på de sociale medier, for at nå det unge publikum. Udover at opleve kultur, får de unge erfa med kontakt til de, der sidder på pengene og dermed erfa om hvordan du igangsætter aktiviteter senere. Kan fint kopieres til andre befolkningsgrupper.

Morten Hechmann Andersen, formidlings- og markedtingschef Givskud Zoo: Afgørende at nogen introducerer kulturen for børn. Forældrene og skolerne er vigtige, men for øjeblikket daler skolernes engagement. Gerne kulturel rygsæk til alle børnehavebørn.

Marie Louise Exner, billedkunstner, Fanø: Som en del af Vadehavsfestivalen har vi kortlagt regionen i samarbejde med en forfatter, der vandrede rundt og interviewede folk. Ide: kortlæg et område på en ny måde, f.eks. alle de fortællinger, der er knyttet til et sted - f.eks. kulturatlas, bog m.m. kortlægning som en form for kunstværk.

Sanne Brodersen, Gram Slot: Kulturarven kan bruges i alle sammenhænge også til at skabe vækst. Det er kultur at sætte 7 klasser til at malke køer og grave kartofler op, for du får sat dig ind i en anden sammenhæng. Det er kultur, når unge håndterer mange gæster i en slotsweekend osv. Verdens centrum kan ligge mange steder, det afhænger af øjet der ser. Det er kultur, når Gram overvejer at ændre navn til Gram slots by, for det viser, at borgerne er meget stolte af de mange kulturelle aktiviteter i området.

Mette Thybo, direktør for Capital of Children: Capital of Children Company er stiftet af LEGO Fonden og Billund Kommune. Et unikt samarbejde med et fælles ønske om at udvikle Billund til et helt særligt kraftcenter for børn, leg, læring og kreativitet. Målet er at skabe en by i øjenhøjde og den lokale forankring er afgørende. Mange aktiviteter, f.eks. projekt for hele landet om alle børns drømme by.