Baggrund for initiativet

Det er vigtigt for regeringen, at den offentlige sektor udvikler og moderniserer sig løbende. Derfor har regeringen taget initiativ til Væk med bøvlet-planen.

I regeringens arbejdsprogram fremgår det, at målet med Væk med bøvlet-planen er en bedre borgernær offentlig service. Regeringen vil indfri målet ved bl.a. at afskaffe komplicerede regler og procedurer.

Kulturministeriet har mange borgerrettede opgaver som omfatter bygningsfredning, fortidsminder, billedkunst, musik, teater, film, arkiver og videregående kunstneriske uddannelser, for blot at nævne nogle få.

Kulturminister Per Stig Møller opfordrer både borgere og brugere til at komme med gode idéer til forenkling af vanskelige procedurer eller regler på Kulturministeriets område. Forslagene vil indgå i ministeriets videre arbejde med Væk med bøvlet-planen.