Til kamp mod matchfixing

Under overskriften "Sig noget, hvis du ser noget" er Kulturministeriet, DIF, DBU, DOGA (Danish Online Gambling Association) og Danske Spils gået i luften med en kampagne mod aftalt spil eller "matchfixing" i idrætten.

 

Bekæmpelse af matchfixing internationalt såvel som nationalt er et prioriteret indsatsområde for Kulturministeriet.

Matchfixing – eller aftalt spil i idræt – ligger som et relativt nyt emne højt på den idrætspolitiske dagsorden. Matchfixing er et problem, som truer idrættens integritet på tværs af landegrænser og idrætsgrene. Det udfordrer atleternes moral og er en trussel mod idrættens grundlæggende værdier f.eks. hårdt arbejde, fair play, dygtighed og holdånd.

"Sig noget, hvis du ser noget" 

Kampagnen skal påvirke eliteidrætsudøvere til aktivt at fortælle om ulovlige eller problematiske hændelser. Kampagnen informerer om regler og konsekvenser i forbindelse med matchfixing bl.a. ved opsøgende klubbesøg, viral indsats og en 24 timers bemandet hotline.

Kampagnen består af en række initiativer:

  • over 150 opsøgende klubbesøg i hele Danmark
  • kampagnehjemmesiden www.stopmatchfixing.dk
  • målrettet viral indsats på sociale medier
  • en 24-timers bemandet hotline på tlf. 70 70 70 94
  • etablering af et ambassadørnetværk
  • events, undersøgelser og fysiske møder

Udover kampagnen inkluderer indsatsen mod matchfixing også oprettelsen af en ny national platform, der skal bekæmpe aftalt spil samt supplerende og ny lovgivning, der vil kriminalisere bestikkelse inden for idrætten. De nye regler træder i kraft d. 1. juli 2015.

Læs mere om kampagnen på www.stopmatchfixing.dk

Rapport om matchfixing 

Kampagnen er påbegyndt på baggrund af rapporten fra Arbejdsgruppe om regulering af Matchfixing fra 2014.
Arbejdsgruppen blev nedsat i 2013 af kulturministeren og bestod af repræsentanter for relevante myndigheder og organisationer. Arbejdsgruppen blev bedt om – i lyset af den kommende mulige matchfixingkonvention, den gældende lovgivning, idrættens egne regelsæt og initiativer til bekæmpelse af matchfixing samt spiludbydernes regelsæt og initiativer mv. – at udrede, om de gældende regler mv. var tilstrækkelige, og om der er behov for nye initiativer på området. 

Hent Kulturministeriets rapport om matchfixing 

Foto: Stopmatchfixing/Ulrik Jantzen