Kontakt

Vidennet er kommunikationskanal for fire af Kulturministeriets koncernafdelinger.

Koncern HR 

Kontakt

Koncern IT 

Kontakt

Koncern Udbud og Indkøb 

Kontakt

Koncern Økonomi (Kulturministeriets departement)

Kontakt

 

Derudover eksisterer der følgende koncernenheder i Kulturministeriet:

Koncern Kommunikation (Kulturministeriets departement)

Kontakt

Koncern Bygningsdrift og Rådgivning

Kontakt