Koncern Udbud og Indkøb

Kulturministeriets Koncern Udbud og Indkøb yder rådgivning og bistand til gennemførelse af udbud og indkøb af varer og tjenesteydelser samt til indgåelse af kontrakter i Kulturministeriets Departement og Styrelser samt de kulturinstitutioner, der også hører under Kulturministeriet.

Udbud og kontrakter

På udbudsområdet yder vi rådgivning og udbudsbistand til gennemførelse af udbud af varer og tjenesteydelser inden for ministerområdet. Vi yder også bistand til udarbejdelse, fortolkning, indgåelse og opfølgning på vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter. 

Indkøb

Vi repræsenterer Kulturministeriet i de statslige indkøbsfora, og vi indgår på udvalgte områder samlede fælles indkøbsaftaler på vegne af Kulturministeriets institutioner.

Vi rådgiver også gerne, hvis du skal indkøbe en vare eller tjenesteydelse, som ikke kræver udbud.

Ansvar

Uanset omfanget af Koncern Udbud og Indkøbs ydelser, det være sig konkret opgavevaretagelse eller rådgivning og bistand, ligger det endelige ansvar hos institutionen, og Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller tab, der måtte opstå som følge af leverancen af ydelser.