Public 360

Elektronisk sags- og journaliseringssystem

Public 360 understøtter journalisering og digitalegange.

I Public 360 kan dokumenterne skabes, deles, bearbejdes, behandles, godkendes og arkiveres, alt sammen uden at forlade Public 360.

Udvikling og Koncern IT står for den overordnede projektledelse og håndterer kontrakter og kontakter med leverandører. Sammen med institutionerne lægges tidsplaner, implementeringsbølger og kursusforløb.


Hent vejledninger til Public 360

Vejledning til Arkivar:

Masseopdatering af afdeling eller ansvarlig sagsbehandler

Vejledning til Administrator:

Public 360 - WEBADMIN

Vejledninger til Sagsbehandler:

Afskriv dokumenter med kode

Afslut sag - quick-guide

Arbejde i forløbslisten

Arbejde i søgeresultat

Arkivere filer og e-mails i Outlook

Arkivere flere e-mails i Outlook

Besvar dokument med e-mail

Besvar dokument med nyt dokument

Besvar dokument midlertidigt

Hurtigsøgning - quick-guide

Opret dokument

Opret frist

Opret ny kontakt - quick-guide

Opret sag

Oprette en sag og knytte den til et forløb

Rediger frist

Rediger sag

Se på og følg op på afdelingens forløb

Søgning i afgrænset periode

Udfør en avanceret søgning