Idræt for udsatte målgrupper

Størstedelen af den brede befolkning er idrætsaktive, mens der er meget færre udsatte borgere, som dyrker idræt og får del i de fællesskaber, der følger med et idrætsaktivt liv. Det viser blandt andet en rapport fra Idrættens Analyseinstitut (2018).

Kulturministeriet ønsker at sikre, at også de målgrupper, der ikke naturligt finder vej til idrætten og foreningslivet, får mulighed for at dyrke idræt og dermed får mulighed for at opnå de mange gavnlige effekter af idræt. Derfor har skiftende kulturministre haft særlige indsatser med fokus på idræt for udsatte.Tilskud til projekterne ydes efter Finanslovskonto § 21.61.10.66 og aktstykke 121 af 7. juni 2018 samt aktstykke 3 af 10. oktober 2019. Puljen er lukket.

Pulje til inklusion i lokale fællesskaber gennem idræt

Kulturministeriet uddelte i december 2019 19,2 mio. kr. til 13 projekter, der skal hjælpe med at få flere udsatte borgere med i fællesskaber gennem idræt.

Læs pressemeddelelsen

Læs om de 13 projekter

Om puljen

Puljens formål er at hjælpe udsatte borgere med at skabe flere sociale relationer og i højere grad føle sig inkluderet i de lokale fællesskaber, som majoriteten af borgerne mødes og deltager i. Puljens indsatser er målrettet både socialt udsatte unge og voksne, børn og familier i risikozonen samt personer med funktionsnedsættelser. Da disse grupper ofte har komplekse udfordringer, som viser sig på mange områder af livet, kunne puljen kun søges i partnerskab mellem to eller flere forskellige aktører, som hver især har forskellige kompetencer at byde ind med over for målgrupperne fx private idrætsaktører, NGO’er, organisationer, foreninger og offentlige myndigheder.

Puljen indgik i satspuljeaftalen for 2019 på Beskæftigelsesområdet.

Læs "Aftale om udmøntning af satspuljen for 2019 på beskæftigelsesområdet"

Tidligere indsatser

  • Idræt for personer med særlige behov 2015-2018
  • Idræt for udsatte 2016-2019

Fakta

  • 47 pct. af voksne, der højst har gennemført en grunduddannelse, er idrætsaktive, mens tallet er 72 pct. for voksne, der har gennemført en lang uddannelse.
  • 17 pct. af ledige på kontanthjælp er idrætsaktive, mens tallet er 69 pct. for funktionærer.
  • 60 pct. af børn, hvor begge forældre er arbejdsløse, dyrker idræt, men tallet er 85 pct., hvis begge forældre er i arbejde.
  • 61 pct. af børn, hvor begge forældre er født uden for Europa, dyrker idræt, mens tallet er 84 pct. for børn, hvor begge forældre er født i Danmark.

Kilde: Socialt udsatte i idrætten. Definitioner og eksisterende viden, Idrættens Analyseinstitut 2018

Opdateret 06. oktober 2020