COVID-19

QA | Kulturlivet under COVID-19

Her kan du finde spørgsmål og svar om COVID-19
Læs mere om kulturlivet og COVID-19

Hjælpepakker og initiativer

En række særskilte kompensationsordninger blev oprettet til kulturministeriets område som følge af COVID-19.
Se en oversigt over hjælpepakker og initiativer

Udbetalte tilskud

Yderligere information om, hvordan du skal forholde dig, hvis du har fået tilskud eller kompensation som følge af COVID-19.
Se mere om udbetalte tilskud

Love, bekendtgørelser og Epidemikommissionen

Love og bekendtgørelser vedr. COVID-19 på Kulturministeriets område samt indstillinger fra Epidemikommissionen.
Se alle love og bekendtgørelser

Sektorpartnerskaber

Med sektorpartnerskaberne skabes der løbende dialog mellem myndigheder og relevante organisationer om tiltag og restriktioner på de enkelte sektorområder.
Se sektorpartnerskaberne på Kulturministeriets område