Kulturlivet under COVID-19 | Landsdækkende tiltag

Gældende fra 1. marts til og med 5. april 2021.

OBS
Siden er opdateret den 3. marts 2021

Læs Q/A om genåbningen af dele af kulturlivet fra 1. marts 2021 (opdateres løbende med svar)

Gå til siden "Uddybning af tiltag og restriktioner" for at læse Kulturministeriets fortolkningsnotater med yderligere uddybninger af de forskellige tiltag og restriktioner, der berøre Kulturministeriets område.

Udendørs kulturinstitutioner er genåbnet og der er lempet på restriktioner for udendørs idræts- og foreningsaktiviteter. Det betyder, at følgende tiltag og restriktioner gælder på kultur-, idræts-, fritids- og foreningsområdet til og med 5. april.

Forsamlinger

 • Forsamlingsforbud på 5 personer. Der må dermed maksimalt være 5 personer til stede på samme sted samtidig (Der gælder dog et forsamlingsforbud på 10 personer i Bornholms Regionskommune).
 • Forsamlingsforbud på 25 personer for udendørs idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi.
 • Der gælder en undtagelse fra forsamlingsforbuddet for professionelle idrætsudøvere (se nærmere definition nedenfor eller i forsamlingsbekendtgørelsen).
 • Der gælder en undtagelse for almindelig ophold og færden på en arbejdsplads, herunder også arbejde, som finder sted i det offentlige rum eller til arrangementer. Det gælder blandt andet også skuespillere, musikere, dansere, sangere mv. samt medievirksomheder, tv-produktion mv.
 • Der gælder en undtagelse fra forsamlingsforbuddet for skoler, dagtilbud og andre institutioner, herunder folkehøjskoler såfremt andre restriktioner ikke er gældende (f.eks. lukning eller hjemsendelse).
 • Der kan læses yderligere om det lille forsamlingsforbud her og det store forsamlingsforbud her.

Kultur-, idræts-, fritids- og foreningsfaciliteter

 • Lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter, skal holdes lukkede for offentligheden. Det gælder blandt andet teatre, koncertsale, spillesteder, museer, kunsthaller, kulturhuse, biografer, biblioteker (med undtagelse af aflevering og udlån af bøger og andre materialer til forsknings- og undervisningsbrug), aftenskoler, daghøjskoler, Folkeuniversitetet samt musik- og kulturskoler.
 • Lokaler, hvor der udøves idræts-, forenings- og fritidsaktiviteter, skal holdes lukkede for offentligheden. Det gælder blandt andet lege- og badelande, idrætshaller, svømmehaller, trænings- og fitnesscentre, spillehaller og kasinoer, foreningslokaler mv.
 • Lokaler beliggende i forlystelsesparker, omrejsende tivolier, zoologiske anlæg, akvarier og lignende skal holdes lukkede for offentligheden.
 • Professionelle idrætsudøvere kan fortsat anvende lokaler, der er lukkede for offentligheden, før, under og efter udøvelse af deres idrætsgren.
 • Læs mere her for en uddybning af de gældende restriktioner om at holde lokaler og lokaliteter lukkede for offentligheden.

Serveringssteder

 • Serveringssteder, hvor der serveres mad, drikkevarer eller tobak, skal holde lukkede for servering til indtagelse på salgsstedet (take-away undtaget). Dette gælder også serveringssteder i forbindelse med kultur-, idræts-, fritids- og foreningsfaciliteter, både indendørs og udendørs.
 • Læs mere her for en uddybning af de gældende restriktioner om at holde serveringssteder lukkede for offentligheden.

Folkehøjskoler

 • Elever og kursister på folkehøjskoler er som udgangspunkt hjemsendt (gælder ikke i Bornholms Regionskommune, Christiansø og Frederksø).

Videregående uddannelser

 • Videregående uddannelser er omlagt til fjernundervisning.
 • Der kan være enkelte undtagelser i helt særlige tilfælde, hvor fremmøde er nødvendigt, herunder f.eks. adgang til prøvesale samt laboratorie-, klinik- og værkstedsundervisning.
 • Eksaminer er undtaget i det omfang, at omlægning til digitale eksaminer ikke er praktisk mulig.

Nedenstående er svar på en række spørgsmål om de gældende restriktioner og anbefalinger. Kulturministeriet opdaterer løbende med nye spørgsmål samt uddybninger og præciseringer. Svarene skal læses med forbehold for eventuelle upræcisheder. Det vil altid være den til enhver tid gældende bekendtgørelse, der er afgørende i tilfælde af tvivlsspørgsmål.

Opdateret 03. marts 2021