Kulturlivet under COVID-19 | Landsdækkende tiltag

Yderligere information:
coronasmitte.dk

På coronasmitte.dk findes de generelle råd og regler fra de danske myndigheder om COVID-19. 

Corona-relaterede henvendelser:
Der henvises til den myndighedsfælles corona-hotline:
tlf. 70 20 02 33.

Hotlinen er åben alle dage kl. 06.00-24.00.

Regeringen (Socialdemokratiet) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet har d. 22. marts indgået en samlet rammeaftale for genåbningen af Danmark. Som følge af aftalen fortsætter en gradvis udfasning af restriktioner. Det betyder, at følgende tiltag og restriktioner gælder på kultur-, idræts-, fritids- og foreningsområdet.

Forsamlinger

 • Forsamlingsforbud på 100 personer indendørs. Der må dermed maksimalt være 100 personer til stede på samme sted samtidig indendørs.
 • Forsamlingsforbud på 500 personer udendørs. Der må dermed maksimalt være 500 personer til stede på samme sted samtidig udendørs.
 • Forsamlingsforbud på 500 personer ved indendørs og udendørs arrangementer, aktiviteter, begivenheder eller lignende inden for idræt og kultur, hvor tilskuere i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, et biograflærred, en oplægsholder, en bane eller lignende. Undtagelsen gælder bl.a. idrætskampe, koncerter, forestillinger, foredrag og lignende.
 • Der gælder en undtagelse fra forsamlingsforbuddet for professionelle idrætsudøvere (se nærmere definition nedenfor eller i forsamlingsbekendtgørelsen).
 • Der gælder en undtagelse fra forsamlingsforbuddet for almindelig ophold og færden på en arbejdsplads, herunder også arbejde, som finder sted i det offentlige rum eller til arrangementer. Det gælder blandt andet også skuespillere, musikere, dansere, sangere mv. samt medievirksomheder, tv-produktion mv.
 • Der gælder en undtagelse fra forsamlingsforbuddet for skoler, dagtilbud og andre institutioner, herunder folkehøjskoler samt videregående kunstneriske uddannelser.

Ordninger for større arrangementer, som er undtaget forsamlingsforbuddet:

 • Der gælder en undtagelse fra forsamlingsforbuddet for større arrangementer, som afholdes i overensstemmelse med bekendtgørelse om afvikling af større arrangementer på Kulturministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19. Undtagelsen gælder for følgende:
  • Ordningen for indendørs og udendørs arrangementer med siddende publikum: Ordningen gælder for indendørs og udendørs kultur- og idrætsarrangementer, herunder f.eks. koncerter og forestillinger i teatre og biografer samt håndboldkampe, ishockeykampe, fodboldkampe mv. med flere end 500 siddende tilskuere eller publikummer. Der er krav om, at tilskuere mv. skal være opdelt i klart adskilte sektioner. For indendørs arrangementer må der maksimalt være 500 tilskuere mv. i de enkelte sektioner. Ved udendørs arrangementer må der være op til 1000 tilskuere mv. pr. sektion. Sektionerne skal have egne ind- og udgange og egne servicefaciliteter (salgs- sanitets- og serviceområder mv.). Det skal sikres, at tilskuere mv. i en sektion ikke tillades adgang til en anden sektion. Ved arrangementer, der afholdes efter denne ordning skal tilskuere mv. i al væsentlighed sidde ned på faste pladser med retning mod en scene, et biograflærred, en oplægsholder, en bane eller lignende med mindst 1 meters afstand fremad, bagud og til siderne eller mindst 1 sædes afstand mellem hver siddende tilskuer. Der gælder dog særlige regler for tilskuere mv. i sektioner med egne seperate lokaler, herunder VIP-lounges, Skybox eller lignende, hvor tilskuere mv. skal i det væsentlige skal sidde ned på en af to faste pladser. Ved arrangementer med siddende publikum gælder intet øvre forsamlingsloft. Der gælder krav om sundhedsplan (ved flere end 500 tilskuere), krav om coronapas og andre smitteforebyggende tiltag, herunder arealkrav ved indendørs arrangementer.
  • Ordningen for udendørs arrangementer med stående publikum: Ordningen gælder for udendørs kulturarrangementer med stående tilskuere eller publikummer, herunder f.eks. koncerter, musikfestivaller og andre festivallignende arrangementer, hvor tilskuere mv. står op og hvor der deltager flere end 500 tilskuere mv. Der er krav om, at tilskuere mv. skal være opdelt i klart adskilte sektioner á maksimalt 500 tilskuere mv. samt krav om 4 m2 pr. tilskuer mv. i de enkelte sektioner. Sektionerne skal have egne ind- og udgange og egne servicefaciliteter (salgs- sanitets- og serviceområder mv.). Det skal sikres, at tilskuere mv. i en sektion ikke tillades adgang til en anden sektion. Der må maksimalt være 2000 tilskuere mv. til stede ved arrangementer efter denne ordning. Der må ikke tilbydes overnatning i forbindelse med arrangementet. Der gælder krav om coronapas og andre smitteforebyggende tiltag.
  • Ordningen for udendørs fanzonearrangementer i forbindelse med EURO 2020: Der kan i perioden fra 11. juni til 11. juli afholdes udendørs fanzonearrangementer i forbindelse med EURO 2020 på Ofelia Plads i København. Arrangementerne skal være helt eller delvist arrangeret af DBU. Der gælder krav om 4 m2 pr. besøgende, et maksimalt loft på 3125 besøgende samtidig samt andre smitteforebyggende tiltag. Der kan desuden afholdes fanzonearrangementer i forbindelse med EURO 2020 i overensstemmelse med ordningen for udendørs arrangementer med stående publikum. Arrangementerne skal være arrangeret helt eller delvist af DBU og afvikles i Københavns Kommune. Der må maksimalt tillades adgang til 2000 tilskuere mv. til fanzonearrangementerne med op til 500 tilskuere mv. pr. sektion og et krav om 2 m2 pr. tilskuer mv. i de enkelte sektioner. Der gælder krav om coronapas og andre smitteforebyggende tiltag.
  • Ordningen for større udendørs motionsevents: Der kan efter reglerne i denne ordning afholdes udendørs motionsevents med flere end 500 tilstedeværende deltagere, frivillige, officials mv. til stede på samme sted samtidig. Motionsevents, der afholdes efter denne ordning skal afvikles således, at deltagere, officials, ansatte og frivillige og lignende på lokaliteterne er opdelt i klart adskilte grupper med maksimalt 500 personer i hver gruppe. Det skal sikres, at grupperne holdes adskilt ved starten og slutningen af motionseventet. Det samlede antal deltagere, officials, ansatte og frivillige, der er til stede på samme sted samtidigt, må ikke overstige 5.000 personer.
  • Ordningen for indendørs og udendørs sommerlejre, spejderlejre, stævner mv.: Der kan efter reglerne i denne ordning afholdes indendørs og udendørs sommerlejre med op til 500 deltagere, frivillige eller lignende til stede på samme sted samtidig. Der gælder et arealkrav for udendørsarealer mv. på 4 m2 pr. deltager, frivillig eller lignende. Der gælder tilsvarende et arealkrav på 4 m2 i lokaler, dog 2 m2. i lokaler, hvor deltagere, frivillige eller lignende i det væsentlige sidder ned.
 • Der gælder en undtagelse fra forsamlingsforbuddet for fodboldkampe, som afholdes i overensstemmelse med bekendtgørelse om afvikling af fodboldkampe i 3F Superligaen mv. Ordningen gælder for fodboldkampe i 3F Superligaen, NordicBet ligaen, Gjensidige Kvindeligaen, 1. division (kvinder) og 2. division (kvinder og herrer), finalen i Sydbank Pokalen, finalen i Sydbank Kvindepokalen, A-landskampe (herrer og kvinder) samt kampe i forbindelse med afviklingen af EM i fodbold i Parken (EURO 2020). Tilskuere skal til fodboldkampe der afholdes efter denne ordning være opdelt i klart adskilte sektioner á maksimalt 1000 tilskuere med egne ind- og udgang og egne servicefaciliteter. Tilskuere skal endvidere i det væsentlige sidde ned på faste pladser med mindst 1 meters afstand fremad, bagud og til siderne eller mindst 1 sædes afstand mellem hver siddende tilskuer. Ved disse arrangementer gælder intet øvre forsamlingsloft. Der gælder krav om coronapas og andre smitteforebyggende tiltag. Der gælder dog særlige regler ved afvikling af fodboldkampe i Parken i forbindelse med EM i fodbold, hvor der må være op til 3000 tilskuere i hver sektion, dog maksimalt 25.000 tilskuere i alt. Arealkravet og afstandskravet mellem hver tilskuer finder desuden ikke anvendelse i forbindelse med afvikling af EM i Fodbold i Parken.
 • Der gælder en undtagelse fra forsamlingsforbuddet for indendørs konferencer og møder med erhvervsmæssige eller faglige formål, som afholdes i overensstemmelse med reglerne for ordningen for konferencer og møder, der er fastsat i kapitel 2 i bekendtgørelse om forbud mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter og krav om coronapas på Erhvervsministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19. Ordningen gælder bl.a. for foreningsrelaterede arrangementer, herunder generalforsamlinger. Til disse arrangementer skal deltagere i det væsentlige sidde ned med mindst 1 meters afstand fremad, bagud og til siderne eller mindst 1 sædes afstand mellem hver siddende deltager.

Restriktioner for lokaler og lokaliteter på Kulturministeriets område

 • Der gælder krav om coronapas i følgende lokaler og lokaliteter på Kulturministeriets område:
  • lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter, herunder museer, kunsthaller, teatre, spillesteder og biografer.
  • lokaler og lokaliteter i zoologiske anlæg, akvarier og lignende.
  • lokaler, hvor der udøves idrætsaktiviteter, herunder idrætshaller, svømmehaller, træningscentre, foreningslokaler og lignende (gælder kun for personer på 18 år og derover. Der er mulighed for stikprøvekontrol af coronapas).
  • lokaler og lokaliteter på stadions, hvor der afvikles fodboldkampe, der er omfattet af bekendtgørelse om afvikling af fodboldkampe i 3F Superligaen mv.
  • lokaliteter, hvor der afvikles idrætsarrangementer og motionsevents, der er omfattet af bekendtgørelse om afvikling af større arrangementer på Kulturministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19.
  • lokaler, der anvendes til sommerlejre, spejderlejre, stævner mv., der er omfattet af bekendtgørelse om afvikling af større arrangementer på Kulturministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19.
 • I lokaler, hvortil der er offentlig adgang, må der maksimalt tillades adgang for 1 besøgende, bruger, tilskuer eller lignende pr. 4 m2 gulvareal. I lokaler, hvor besøgende, brugere, tilskuere eller lignende i det væsentlige sidder eller ligger ned, må der tillades adgang for 1 besøgende, bruger, tilskuer eller lignende pr. 2 m2 gulvareal.
 • Institutioner, arrangører mv. som har rådighed over lokaler og lokaliteter, der anvendes til arrangementer, begivenheder, teatre eller lignende, hvor tilskuere i al væsentlighed sidder ned på faste pladser skal sikre, at tilskuere har retning mod en scene, et biograflærred, en oplægsholder, en bane eller lignende. Det skal ligeledes sikres, at der fremad, bagud og til siderne er mindst 1 meters afstand eller mindst 1 sædes afstand mellem hver siddende tilskuer eller publikummer. Afstandskravet gælder ikke for personer fra samme husstand eller tilsvarende nære kontakter.

Folkehøjskoler, daghøjskoler og videregående kunstneriske uddannelser

 • Folkehøjskolerne, daghøjskoler og de videregående kunstneriske uddannelser må holde åbent for fysisk fremmøde for kursister, elever, studerende, deltagere og ansatte under forudsætning af krav om dokumentation for en negativ test samt to gange ugentlig kontrol heraf.

Nedenstående er svar på en række spørgsmål om de gældende restriktioner og anbefalinger. Kulturministeriet opdaterer løbende med nye spørgsmål samt uddybninger og præciseringer. Svarene skal læses med forbehold for eventuelle upræcisheder. Det vil altid være den til enhver tid gældende bekendtgørelse, der er afgørende i tilfælde af tvivlsspørgsmål.

 

Svar på generelle spørgsmål 

Hvornår skal man vise coronapas ved besøg på kulturinstitutioner og idrætsfaciliteter?

Det er påkrævet, at besøgende, brugere, tilskuere og lignende på 15 år og derover skal fremvise coronapas for at få adgang til lokaler og lokaliteter (udendørs faciliteter), hvor der udøves kulturaktiviteter samt lokaler og lokaliteter i zoologiske anlæg, akvarier og lignende. Der er desuden krav om fremvisning af coronapas for besøgende, brugere, tilskuere og lignende på 18 år og derover i lokaler, hvor der udøves idrætsaktiviteter. Derudover gælder der krav om coronapas for besøgende, brugere, tilskuere og lignende på 15 år og derover i forbindelse med større udendørs idrætsarrangementer, større udendørs motionsevents samt i lokaler, der anvendes til sommerlejre, spejderlejre, stævner mv. med flere end 100 deltagere, frivillige og lignende.

Ved coronapas forstås opfyldelse af dokumentation for et af følgende:

 • et negativt testresultat af en covid-19 test, der er højst 72 timer gammelt regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget
 • et positivt resultat af en PCR-test, der er mindst 14 dage og højst 8 måneder gammelt regnet fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget,
 • et påbegyndt vaccinationsforløb mod covid-19 (Et vaccinationsforløb anses som påbegyndt mindst 14 dage og højst 42 dage efter den første dosis) eller
 • et gennemført vaccinationsforløb (kræver et vaccinationsforløb 1 dosis anses forløbet som gennemført 14 dage efter denne ene dosis. Kræver et vaccinationsforløb flere doser anses forløbet for gennemført efter den afsluttende dosis).

Kontrol af coronapas i lokaler, hvor der udøves idrætsaktiviteter organiseret af foreninger samt i lokaler, der anvendes til sommerlejre, spejderlejre, stævner mv. kan ske via stikprøvekontrol. I øvrige lokaler og lokaliteter, der er omfattet af krav om coronapas, må der alene tillades adgang til besøgende, brugere, tilskuere mv., der ved ankomst til det pågældende lokale eller lokalitet kan fremvise gyldigt coronapas. Fremvisning af coronapas kan f.eks. ske ved indgangen til lokalet eller lokaliteten eller ved første naturlige kontaktpunkt med personale tilknyttet lokalet eller lokaliteten. Hvis en person ikke kan fremvise coronapas kan vedkommende bortvises.

Der skal ved lokaler og lokaliteter, hvor der er krav om coronapas opsættes informationsmateriale om kravet. Find plakater om krav om fremvisning af coronapas på coronasmitte.dk

Hvor gælder muligheden for stikprøvekontrol af coronapas, hvem foretager kontrollen og hvor ofte?

Muligheden for stikprøvekontrol af coronapas gælder udelukkende i lokaler, hvor der udøves idrætsaktiviteter organiseret af foreninger samt i lokaler, der anvendes til sommerlejre, spejderlejre, stævner mv.

Ansvaret for at foretage kontrol af coronapasset, herunder stikprøvekontrol påhviler den pågældende institution, forening, virksomhed, facilitetsejer eller lignende, som har rådighed over lokalet eller lokaliteten, som er omfattet krav om coronapas. Ansvaret vil dermed f.eks. påhvile den forening, som er arrangør af en foreningsaktivitet. Coronapasset kan f.eks. kontrolleres af personale eller andre personer tilknyttet det pågældende lokale eller lokalitet. Efter aftale kan kontrollen varetages af andre, f.eks. kommunen.

Stikprøvekontrol af coronapas skal ske mindst 1 gang i døgnet ved kontrol af alle de tilstedeværende besøgende, brugere, tilskuere og lignende i lokalet på det tidspunkt, hvor kontrollen foretages.

Gælder muligheden for stikprøvekontrol også ved tilskuerarrangementer i foreninger?

Ja, såfremt arrangementet er organiseret af en forening, finder muligheden for stikprøvekontrol af coronapas anvendelse. Dette gælder uanset lokaletypen. Det afgørende er således, om arrangementet er organiseret af en forening.

Gælder kravet om fremvisning af coronapas også for frivillige og ansatte?

Kravet om fremvisning af et coronapas gælder for besøgende, brugere, tilskuere og lignende. Det omfatter dermed ikke ansatte, frivillige og lignende, f.eks. spejderledere, fodboldtrænere og optrædende.

Hvilke undtagelser gælder fra kravet om coronapas

Kravet om fremvisning af et coronapas gælder for besøgende, brugere, tilskuere og lignende.

Der gælder dog en række undtagelser fra kravet, herunder for:

 • børn under 15 år. I forbindelse med udøvelse af idrætsaktiviteter er der dog ikke krav om coronapas for børn og unge under 18 år.
 • personer der af medicinske årsager ikke bør få foretaget COVID-19-test.
 • personer der som følge af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget COVID-19-test.

Hvordan skal institutioner, virksomheder mv. forholde sig til besøgende mv., som nægter at forevise et coronapas?

Institutionerne mv., som har rådighed over et lokale eller en lokalitet med krav om coronapas, skal kontrollere besøgende, brugere, tilskuere og lignendes coronapas og opstille informationsmateriale om kravet om coronapas. En institution mv. kan ifalde bøde, såfremt institutionen mv. lukker personer ind, der ikke kan forevise et coronapas eller såfremt institutionen mv. ikke opstiller informationsmateriale om kravet. Institutioner mv. kan bortvise personer, der ikke kan eller vil forevise et coronapas. Hvis en person ikke forlader den pågældende kulturinstitution efter at være blevet bortvist, kan vedkommende straffes med bøde.

Såfremt der ikke er opstillet informationsmateriale om kravet om coronapas, eller en besøgende mv. ikke har fremvist tilstrækkelig dokumentation, kan den pågældende institution mv. straffes med bøde.

Find plakater om krav om fremvisning af coronapas på coronasmitte.dk

Gælder der dokumentationskrav for personer, der ikke mener, at de er omfattet af kravet om at forevise et coronapas?

Nej der gælder pt. ikke et dokumentationskrav. Personen skal f.eks. ikke fremvise en lægeerklæring, der viser, at vedkommende ikke er omfattet af kravet.

Hvordan skal det tjekkes, at kunder eller besøgende er undtaget krav om coronapas?

Som dokumentation for en undtagelse fra coronapas kan dokumentation vises i form af f.eks. et sundhedskort eller anden offentlig udstedt identifikationskort, hvoraf navn og alder fremgår. Efter de gældende regler er der dog ikke krav om dokumentation for en undtagelse. Den besøgende, brugeren, tilskueren mv. er således ikke forpligtet til f.eks. at fremvise en lægeerklæring, der viser, at vedkommende ikke er omfattet af krav om coronapas. Det er vigtigt at understrege, at tvivlen skal komme den besøgende mv. til gode, og at reglerne ikke betyder, at man skal gå ind i en diskussion med besøgende mv. For at en institution, forening mv. kan leve op til sin forpligtelse i forhold til kontrol af coronapas, er det samtidig vigtigt, at det fremstår troværdigt, at den besøgende mv. er undtaget krav om coronapas. Hvis en besøgende mv. nægter at fremvise et coronapas uden grund og nægter at forlade lokalet/lokaliteten, kan man kontakte politiet.

Læs mere om situationer, hvor besøgende, brugere mv. kan være undtaget test på Sundhedsstyrelsens hjemmeside på følgende link: https://www.sst.dk/da/corona/Hvis-du-har-symptomer_-er-syg-eller-smittet/Hvornaar-du-skal-testes

Hvad indebærer et gyldigt coronapas og hvilke former for dokumentation kan anvendes?

Ved coronapas forstås dokumentation for et af følgende:

 • et negativt testresultat af en covid-19 test, der er højst 72 timer gammelt regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget
 • et positivt resultat af en PCR-test, der er mindst 14 dage og højst 8 måneder gammelt regnet fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget,
 • et påbegyndt vaccinationsforløb mod covid-19 (Et vaccinationsforløb anses som påbegyndt mindst 14 dage og højst 42 dage efter den første dosis) eller
 • et gennemført vaccinationsforløb (kræver et vaccinationsforløb 1 dosis anses forløbet som gennemført 14 dage efter denne ene dosis. Kræver et vaccinationsforløb flere doser anses forløbet for gennemført efter den afsluttende dosis).

Et gyldigt coronapas kan dokumenteres på flere måder og kan foreligge enten i papirformat eller elektronisk, f.eks. via testsvar på sms, udskrifter mv. Navnet på indehaveren af coronapasset skal svare til navnet på indehaverens medbragte pas, sundhedskort, kørekort eller andet offentligt udstedt ID.

Dokumentation for gyldigt coronapas kan desuden ske ved fremvisning af sundhedsmyndighedernes app "Coronapas", hvor skærmen viser "gyldigt i Danmark" kombineret med bevægelige elementer, eller ved scanning af QR-koden i appen, hvor skærmen viser "gyldigt i Danmark". Coronapasset skal forevises til personale eller andre personer tilknyttet lokalet eller lokaliteten, eller kan verificeres digitalt ved scanning af QR-kode. Ved brug af appen "Coronapas" vil oplysninger om vaccination, teststatus og immunitet være samlet i én løsning, og der vil ikke være krav om fremvisning af ID.

Hvad betyder undtagelsen fra forsamlingsforbuddet om ophold og færdsel på en arbejdsplads?

Forsamlingsforbuddet gælder ikke almindelig ophold og færden på en arbejdsplads, som er et naturligt eller nødvendigt led i udførelsen af det pågældende arbejde, herunder ophold og færden, der finder sted i det offentlige rum, eller som indebærer tilstedeværelse af personer fra forskellige virksomheder m.v.

Det betyder, at der må være flere end 100 personer (dog maksimalt 500) til stede ved et indendørs arrangement, en aktivitet, en begivenhed eller lignende, hvis én eller flere af de tilstedeværende er til stede i kraft af et arbejdsforhold, hvor der erhverves en indtægt.

Gælder arealkravet også på arbejdspladser, herunder for skuespillere, journalister, musikere mv.?

Med det gældende arealkrav må der maksimalt tillades adgang for 1 besøgende, bruger, tilskuer eller lignende pr. 4 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang. I lokaler, hvor besøgende, brugere, tilskuere eller lignende i det væsentlige sidder eller ligger ned, må der tillades adgang for 1 besøgende, brugere, tilskuer eller lignende pr. 2 m2. Er gulvarealet under 4 m2 må der uanset arealkravet tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager.

Hvis der på en arbejdsplads kun er adgang for de relevante medarbejdere vil det pågældende lokale som udgangspunkt blive betragtet som lukket for offentlig adgang, hvorfor arealkravet ikke finder anvendelse. Arealkravet vil dog træde i kraft, hvis der som led i udførelsen af arbejdet er besøgende eller lignende til stede i det pågældende lokale, herunder f.eks. gæster i et radio- eller tv-studie.

Hvad er anbefalingerne for udrejse af Danmark?

For information om rejsevejledninger henvises til Udenrigsministeriet.

Information om udrejse kan endvidere findes her: https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/rejser-til-udlandet/smittesituationen-i-europa

Hvad er reglerne for rejser til Danmark?

Der gælder særlige restriktioner for indrejse i Danmark fra visse lande, herunder krav om bestemte anerkendelsesværdige formål ved indrejse fra "orange" og "røde" lande samt krav om test og isolation.

Spørgsmål om indrejse i Danmark og vurderinger af, hvad der i konkrete situationer udgør anerkendelsesværdige formål, hører under Politiet.

Læs desuden mere om krav om test og isolation her: https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/rejser-til-eller-via-danmark/lovkrav-ved-indrejse/krav-om-test-og-isolation-ved-indrejse

Hvad betyder kravet om isolation for professionelle idrætsudøvere med bopæl i Danmark?

Professionelle idrætsudøvere eller personer, som understøtter den professionelle idrætsudøvelse, f.eks. en trænerstab eller en fysioterapeut, som er indrejst i Danmark efter at have deltaget i et mesterskab, stævne, en træningslejr eller lignende i udlandet, kan afbryde isolationen midlertidigt, hvis de skal deltage i mesterskaber, stævner eller lignende eller passe deres træning i Danmark eller udlandet. Det gælder eksempelvis, når de skal spille kamp i nationale eller internationale mesterskaber.

Professionelle idrætsudøvere eller personer, som understøtter den professionelle idrætsudøvelse, skal efter deltagelse i kampe i mesterskaber, stævner og lignende eller træningsaktiviteter i Danmark uden ugrundet ophold genoptage isolationen på deres isolationssted.

Isolationen kan afbrydes ved en negativ PCR-test taget tidligst på fjerdedagen efter indrejse.

Hvad betyder kravet om isolation for professionelle idrætsudøvere med bopæl i udlandet?

For professionelle idrætsudøvere eller personer, som understøtter den professionelle idrætsudøvelse, som ikke har fast bopæl i Danmark, betragtes deltagelse i kampe i mesterskaber, stævner og lignende i Danmark som en tjenesteydelse, der f.eks. leveres til en konkurrencearrangør, en tv-station eller lignende. Det betyder, at eksempelvis udenlandske landshold og klubhold må afbryde isolationen midlertidigt for at spille kampe mod danske landshold og klubber i mesterskaber, stævner og lignende, herunder ved træningsaktiviteter, der har tilknytning til deltagelsen i et mesterskab, stævne eller lignende i Danmark.

Professionelle idrætsudøvere eller personer, som understøtter den professionelle idrætsudøvelse, skal efter deltagelse i kampe i mesterskaber, stævner og lignende i Danmark uden ugrundet ophold genoptage isolationen på deres isolationssted. Hvis professionelle idrætsudøvere eller personer, som understøtter den professionelle idrætsudøvelse, f.eks. isolerer sig på et hotel i Danmark, vil det være muligt for holdkammerater, trænere, stab mv. at isolere sig flere personer på samme værelse.

Isolationen kan afbrydes ved en negativ PCR-test taget tidligst på fjerdedagen efter indrejse.

Det er uklart i den politiske aftale, hvor mange tilskuere, der må være til udendørs arrangementer for stående og i bevægelse (festivaler, større koncerter, sportsarrangementer). Må der være 2.000 eller 5.000 tilskuere fra 1. juli?

Kulturministeriet og Erhvervsministeriet er som nævnt i den politiske aftale af 10. juni i dialog med branchen om dette, idet det drøftes med branchen, om det bl.a. i lyset af gældende kompensationsordninger vurderes hensigtsmæssigt at løfte det maksimale deltagerantal til 5.000 allerede fra 1. juli

Hvor mange må der være til stede i de enkelte lokaler på museer, kunsthaller og biblioteker?

I lokaler med offentlig adgang, f.eks. på et museum, en kunsthal, et bibliotek mv. må der maksimalt tillades adgang for 1 besøgende, bruger, tilskuer eller lignende pr. 4 m2 gulvareal. I lokaler, hvor besøgende, brugere, tilskuere eller lignende i det væsentlige sidder ned, f.eks. en læsesal, må der tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager pr. 2 m2 gulvareal. Er gulvarealet under 4 m2, må der tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager. Gulvarealet opgøres væg til væg uanset inventar m.v.

Der gælder et forsamlingsforbud på 100 personer i forbindelse med indendørs aktiviteter, begivenheder, arrangementer og lignende. Det vil derfor være tilladt at forsamles op til 100 personer i forbindelse med arrangementer mv., herunder ferniseringer eller lignende. Almindelig ophold og færden på museer, kunsthaller og biblioteker anses dog ikke som ét samlet arrangement mv.

Det er endvidere muligt at afholde større publikumsrettede arrangementer på biblioteker, museer, kunsthaller mv. i overensstemmelse med reglerne for større arrangementer med siddende publikum, herunder sektioneringskrav, afstandskrav, krav om at tilskuere/publikummer i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, oplægsholder eller lignende  

Hvilket forsamlingsforbud og arealkrav gælder for teatre, biografer og spillesteder ved arrangementer med siddende publikum?

Jf. gældende forsamlingsbekendtgørelse gælder der en undtagelse fra forsamlingsforbuddet ved arrangementer inden for idræt og kultur, herunder koncerter, forestillinger, foredrag, kampe og lignende, hvor tilskuere i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, oplægsholder, bane eller lignende. Til arrangementer omfattet af denne undtagelse må der maksimalt være 500 personer til stede samtidig, inklusiv alle tilstedeværende, herunder tilskuere, personale, optrædende og andre tilstedeværende.

Jf. bekendtgørelse om afvikling af større arrangementer på Kulturministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19 må der afholdes idræts- og kulturarrangementer med flere end 500 tilskuere eller publikummer, hvor tilskuere mv. er opdelt i klart adskilte sektioner. Der må maksimalt 500 tilskuere pr sektion ved indendørs arrangementer og 1000 tilskuere pr. sektioner ved udendørs arrangementer. Sektionerne skal have egne ind- og udgang og egne servicefaciliteter. Det gælder bl.a. koncerter og forestillinger i teatre, biografer, idrætskampe mv. Tilskuere mv. skal under arrangementer, som afholdes efter denne ordning i al væsentlighed sidde ned på faste pladser med retning mod en scene, et biograflærred, en oplægsholder eller lignende. Der skal fremad, bagud og til siderne være mindst 1 meters afstand eller mindst 1 sædes afstand mellem hver siddende tilskuer mv. Afstandskravet gælder dog ikke mellem personer fra samme husstand og tilsvarende nære kontakter.

Uagtet antallet af personer, der må være til stede ved det pågældende arrangement, må der i lokaler, hvortil offentligheden har adgang, herunder spillesteder, teatre, biografer mv. maksimalt tillades adgang for 1 bruger, besøgende, tilskuer og lignende pr. 4 m2 gulvareal. I lokaler, hvor besøgende, brugere, tilskuere eller lignende i det væsentlige sidder eller ligger ned, må der tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager pr. 2 m2 gulvareal. Er gulvarealet under 4 m2, må der tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager. Gulvarealet opgøres væg til væg uanset inventar m.v. Personale og optrædende indgår ikke i det samlede antal personer, der må være til stede i lokalet, som følge af arealkravet.

Tæller ansatte, personale, frivillige mv. med i de 500 personer, hvis man afholder et mindre arrangement? Og hvad med større arrangementer med over 500 tilskuere?

Ved mindre arrangementer tæller alle med i de 500 personer, der må være til stede ved arrangementer inden for idræt og kultur, hvor tilskuere i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, oplægsholder, bane eller lignende. Der må dermed maksimalt være 500 personer til stede, inklusiv ansatte, personale, frivillige mv. Ved arrangementer der afholdes i overensstemmelse med ordningen for indendørs og udendørs arrangementer med siddende publikum samt ordningen for udendørs arrangementer med stående publikum tæller optrædende, ansatte, frivillige mv. ikke med i det maksimale antal personer, der må være i de enkelte sektioner. I opgørelsen af de tilstedeværende i de enkelte sektioner indgår alene tilksuere og publikummer. Der gælder endvidere ikke et loft for antallet af optrædende, ansatte, frivillige mv. som må være til stede ved arrangementet. Man skal dog være opmærksom på omgåelsestilfælde, således at optrædende mv. ikke under arrangementet skifter "status" til tilskuere eller publikummer og overtræder sektioneringskravet.

Hvilket forsamlingsforbud og arealkrav gælder for udendørs koncertarrangementer og andre arrangementer med stående publikum?

Der må afholdes af udendørs arrangementer med stående publikum, f.eks. koncerter og festivaler med op til 2000 tilskuere eller publikummer til stede ved arrangementet. Det er et krav, at tilskuere mv. opdeles i klart adskilte sektioner med egne ind- og udgange samt egne servicefaciliteter, herunder adgang til salgsområder, sanitetsområder, garderobeområder mv. Der må maksimalt tillades adgang for 500 tilskuere mv. i hver sektion. Der må derudover maksimalt tillades adgang til 1 tilskuer eller publikummer pr. 4. m2 i hver sektion. Der gælder desuden andre smitteforebyggende tiltag, herunder krav om coronapas samt krav om sundhedsplan, hvis flere 500 tilskuere er til stede ved arrangementet.

Hvilke regler gælder der for indtagelse af mad- og drikkevarer ved arrangementer, hvor med siddende publikum?

Ved større arrangementer, der afholdes med siddende tilskuere eller publikum er det et krav, at tilskuere og publikummer i al væsentlighed sidder ned på deres faste pladser. Med det forstås, at tilskuere mv. er siddende under hele arrangementet med undtagelse af, når tilskuere mv. ankommer og forlader arrangementet, eller når tilskuere mv. undervejs skal hente mad- og drikkevarer, i garderoben, på toilettet eller lignende. Det er endvidere alene tilladt at have 1 fast plads til arrangementer, der afholdes efter reglerne for siddende arrangementer. Derved skal mad- og drikkevarer som udgangspunkt indtages på den pågældende tilskuers eller publikummers faste plads, såfremt indtagelsen af mad eller drikkevarer sker som led i det samlede arrangement. Hvis indtagelsen af mad eller drikkevarer eksempelvis sker forud for et kulturarrangement på en café eller et andet serveringssted tilknyttet det pågældende teater, spillested, biograf eller lignende, er der ikke noget til hinder for, at dette kan finde sted.

Hvilke arrangementer kræver en godkendt sundhedsplan?

Den ansvarlige arrangør, institution mv. skal til arrangementer, der er omfattet af bekendtgørelse om afvikling af større arrangementer på Kulturministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19, hvor flere end 500 personer deltager, udarbejde en plan for sundhedsmæssig forsvarlig afvikling af arrangementet. Planen skal være udarbejdet senest 14 dage inden arrangementet afholdes og indeholde en beskrivelse af, hvordan de tiltag der er iværksat, vil blive håndteret. En skabelon til udarbejdelse af sundhedsplanen er stillet til rådighed på følgende link: https://coronasmitte.dk/spoergsmaal-og-svar-om-covid-19/arrangementer-og-forsamlinger

Må medarbejdere overnatte i forbindele med festivaler?

Ja, såfremt overnatning sker i områder, hvor offentligheden ikke har adgang, f.eks. aflukkede medarbejderområder.

Hvordan finder man ud af, hvilken ordning man er omfattet?

Arrangementets karakter og model for gennemførelse styrer, hvilken ordning man tilhører. Det er således centralt, om arrangementet er for deltagere, som ved et motionsevent, eller om arrangementet er for et publikum til f.eks. en koncert.

Kan man kombinere ordningerne, f.eks. ved at indrette en festivalplads, så der kombineres mellem siddende sektioner og stående sektioner?

Det vil være muligt at have både stående sektioner og siddende sektioner, hvis de er klart adskilt og har egne servicearealer mv. Deltagerantallet for det samlede arrangement vil skulle følge ordningen for stående deltagere.

Tæller scenearealer med i det samlede areal ift. opgørelsen af, hvor mange der må være til stede i lokalet?

Gulvarealet opgøres indvendigt væg til væg uanset inventar mv. i det pågældende lokale. Det samlede antal kvadratmeter omfatter dermed publikumsarealer, scenearealer samt øvrige dele af det pågældende lokale, hvortil offentligheden har adgang.

Arealkravet omfatter alene besøgende, tilskuere, brugere og lignende. Det omfatter dermed ikke optrædende, ansatte mv.  

Gælder arealkravet også udendørs arrangementer.

Arealkravet gælder som udgangspunkt alene i lokaler, hvortil offentligheden har adgang. Ved udendørs arrangementer, der afholdes i overensstemmelse med ordningen for udendørs arrangementer med stående publikum, ordningen for udendørs fanszonearrangementer i forbindelse med EURO 2020 eller ordningen for sommerlejre, spejdelejre, stævner mv. må der dog maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 m2 i hver sektion. Der må endvidere tillades adgang for 1 tilskuer mv. pr. 2 m2 i de enkelte sektioner ved fanzonearrangementer i forbindelse med EM i fodbold, som afholdes efter ordningen for udendørs arrangementer med stående publikum.

Derudover gælder Sundhedsstyrelsen anbefaling om at holde mindst 1 meters afstand og 2 meter, når det er muligt både indendørs og udendørs.

Hvordan forstås udendørs arrangementer - er det f.eks. tilladt at afholde koncerter med stående publikum under en pavillon?

Ved udendørs arrangementer forstås arrangementer under åben himmel eller arrangementer, som er overdækkede med få eller ingen "vægge". Hvis der anvendes en pavillon eller et telt, vil det f.eks. kunne betragtes som udendørs, hvis 3 af 4 ”vægge/sider” er taget af.

Ved tvivlstilfælde må der foretages en konkret vurdering af det pågældende arrangement, begivenhed, aktivitet eller lignende, herunder om den konkrete form for overdækning vil være at betragte som indendørs eller udendørs. I den forbindelse vil det have betydning, om der f.eks. er solide vægge, fast gulv, varmeforsyning mv.

Hvad er kravene til sektionsopdelingen, afstanden mellem sektionerne samt indgange og servicefaciliteter?

Sektionerne skal adskilles på en måde, så deltagere/publikum i hver sektion ikke blandes. Der kan bruges markering, minestrimmel, hegn eller andet, der markerer sektionsinddelingen. En sektion kan også være uden fysisk markering, såfremt der på anden vis tilses at deltagerne ikke kommer i kontakt med andre grupper, der er til stede på samme tid.

Det er arrangørens ansvar, at personer i en sektion ikke tillades adgang til en anden sektion.

Hvis der er flere grupper/sektioner, skal det sikres, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne/sektionerne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Der bør være 2 meters afstand mellem sektioner, med mindre der anvendes hegn til sektionsopdeling.

Må personale bevæge sig fra sektion til sektion?

Personale bør ikke arbejde på tværs af de enkelte sektioner eller grupper.

Ved hændelser må personale med særlige kompetencer f.eks. specialister, sikkerhedspersonale eller samaritter dog assistere i alle sektioner. Der bør dog tilses, at dette kun sker ved særlige omstændigheder.

Er det muligt at afholde udendørs kulturarrangementer med op til 500 tilstedeværende uden krav om sektionering og andre smitteforebyggende tiltag, som følger af ordningerne?

Ja, der kan afholdes arrangementer, begivenheder, aktiviteter og lignende efter det gældende udendørs forsamlingsforbud på 500 personer uden yderligere restriktioner, som følger af ordningerne for større arrangementer. Det skal dog bemærkes, at der gælder krav om coronapas i forbindelse med adgang til både lokaler og lokaliteter (udendørsarealer), hvor der udøves kulturaktiviteter, herunder spillesteder, teatre, biografer og lignende.

Hvilke regler gælder for serveringssteder med tilknytning til teatre, spillesteder, biografer, idrætsfaciliteter mv.?

Serveringssteder med tilknytning til kulturinstitutioner eller idrætsfaciliteter skal følge de til enhver tid gældende restriktioner for serveringssteder, jf. bekendtgørelse om forbud mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter, krav om coronapas på Erhvervsministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19. Serveringssteder, hvor der serveres mad, drikkevarer eller tobak til indtagelse på salgsstedet skal holdes lukkede mellem kl. 24 og kl. 5. Serveringssteder på spillesteder, i biografer, i teatre eller idrætsfaciliteter skal dermed senest lukke for servering med henblik på indtagelse på salgsstedet kl. 24. Der må desuden ikke sælges alkoholdige drikkevarer efter kl. 24, som ikke indtages på salgsstedet. Disse krav gælder, uanset om der holdes åbent for andre aktiviteter i biografen, på spillestedet eller i teatret.

Hvordan skal ubemandede fitnesscentre forholde sig til kravet om coronapas og gælder der nogle undtagelser?

Besøgende, brugere mv. skal ved ankomst til lokaler i fitnesscentre fremvise gyldigt coronapas. Coronapasset skal fremvises til personale eller andre personer tilknyttet det pågældende fitnesscenter. Adgangen til fitnesscentre forudsætter dermed, at lokalerne er bemandede i åbningstiden med henblik at sikre den fornødne kontrol med coronapas og overholdelse smitteforebyggende tiltag, herunder afspritning mv.

For idrætsaktiviteter organiseret af foreninger, herunder foreningsfitness og anden foreningsidræt i træningscentre gælder muligheden for stikprøvekontrol af coronapasset. Der vil dermed være krav om, at der foretages stikprøvekontrol af alle tilstedeværende besøgende, brugere mv. mindst 1 gang i døgnet. Ved stikprøvekontrol forstås kontrol af alle tilstedeværende idrætsudøvere i lokalet på det tidspunkt, hvor kontrollen foretages.

Hvor mange personer må være til stede ved indendørs idrætsaktiviteter?

Der gælder et forsamlingsforbud på 100 personer indendørs, som også gælder i forbindelse med idrætsaktiviteter. Hvis ikke en undtagelse fra forsamlingsforbuddet finder anvendelse, f.eks. undtagelsen for personer, som er til stede i kraft af et arbejdsforhold, må der dermed maksimalt være 100 personer til stede ved en indendørs idrætsaktivitet. Personer som er undtaget i kraft af arbejdsforhold, hvor der erhverves en indtægt, f.eks. en træner, instruktør eller lignende, indgår ikke i det samlede antal personer, der maksimalt må være til stede. Det er dermed muligt f.eks. at være 100 idrætsudøvere samt 1 eller flere lønnede trænere mv. tilstede ved samme træningsaktivitet.

Der gælder dog en undtagelse fra forsamlingsforbuddet for professionelle idrætsudøvere. Professionelle udøver, som er undtaget forsamlingsforbuddet omfatter atleter, som repræsenterer Danmark på højeste nationale eller højt internationalt seniorniveau inden for en DIF-anerkendt idrætsgren, er udtaget til danske seniorlandshold inden for en DIF-anerkendt idrætsgren, er indplaceret i en af Team Danmarks atletkategorier eller på anden vis er omfattet af Team Danmarks ordninger eller figurerer i en OL/PL-bruttogruppe. Ved højeste nationale niveau forstås den bedste række eller det øverste konkurrenceniveau i Danmark inden for den pågældende idrætsgren. Ved højt internationalt niveau forstås deltagelse ved World Cup, EM, VM eller OL. Derudover omfatter udøvere af professionel idræt trav- og galopløb på de ni væddeløbsbaner, hvor flere end halvdelen af de deltagende kuske og ryttere på en løbsdag har professionel licens den næstøverste og tredjeøverste række inden for fodbold herrer, den næstøverste række inden for fodbold kvinder, den næstøverste række inden for håndbold både herrer og kvinder samt øvrige professionelle idrætter, hvor hovedparten af udøverne inden for samme række eller konkurrenceniveau lever af indtægter fra deres idræt.

Til publikumsrettede idrætsarrangementer, herunder håndboldkampe, ishockeykampe og lignende må der være flere end 100 personer til stede, såfremt arrangementet afholdes i overensstemmelse med undtagelsen fra forsamlingsforbuddet for arrangementer mv., hvor tilskuere i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en bane eller lignende. Til arrangementer, hvor denne undtagelse finder anvendelse, må der være op til 500 personer til stede alle inklusiv. Desuden vil det gældende arealkrav samt afstandskrav samt andre smitteforebyggende tiltag, herunder krav om coronapas skulle overholdes. Der må dermed maksimalt tillades adgang for 1 tilskuer mv. pr. 2 m2 pr. i lokaler, hvor tilskuere mv. i det væsentlige sidder ned, og der skal være mindst 1 meter fremad, bagud og til siderne eller et tomt sæde mellem tilskuere. Afstandskravet kan dog fraviges for personer fra samme hustand eller tilsvarende nære kontakter. Tilsvarende krav gælder ved arrangementer med siddende tilskuere, hvor flere end 500 tilskuere er tilstede. Her vil der desuden være krav om sundhedsplan samt krav om sektionering. Tilskuerne skal således opdeles i klart adskilte sektioner med egne ind- og udgange samt egne servicefaciliteter, herunder salgsområder, sanitetsområder, garderobeområder mv. Der må maksimalt tillades adgang til 500 tilskuere pr. sektion indendørs.

Må der være tilskuere tilstede i forbindelse med udendørs idrætsarrangementer, f.eks. ved fodboldkampe i Danmarksserien?

Der gælder et forsamlingsforbud på 500 personer i forbindelse med udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende. Der er ikke krav om, at tilstedeværende personer skal være aktive deltagere, f.eks. udøvere eller trænere til en fodboldkamp. Der må dermed godt være tilskuere og andre personer til stede, så længe der ikke er flere end maksimalt 500 personer til stede på samme sted samtidig.

Til udendørs publikumsrettede idrætsarrangementer, f.eks. fodboldkampe i Danmarksserien må der dog være flere end 500 personer til stede, såfremt arrangementet afholdes i overensstemmelse med ordningen for indendørs og udendørs arrangementer med siddende publikum. Tilskuerne skal således opdeles i klart adskilte sektioner med egne ind- og udgange samt egne servicefaciliteter, herunder salgsområder, sanitetsområder, garderobeområder mv. Der må maksimalt tillades adgang til 1000 tilskuere pr. sektion. Der vil være krav om, at tilskuere i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en bane eller lignende. Desuden vil der være krav om, at der skal være mindst 1 meter fremad, bagud og til siderne eller et tomt sæde mellem tilskuere. Afstandskravet kan dog fraviges for personer fra samme hustand eller tilsvarende nære kontakter. Der gælder desuden krav om coronapas og krav om sundhedsplan ved udendørs idrætsarrangementer med flere end 500 tilskuere.

For fodboldkampe i 3F Superligaen, NordicBet ligaen, Gjensidige Kvindeligaen, 1. division (kvinder) og 2. division (kvinder og herrer), finalen i Sydbank Pokalen, finalen i Sydbank Kvindepokalen, A-landskampe (herrer og kvinder) samt kampe i forbindelse med afviklingen af EM i fodbold i Parken (EURO 2020), må der tilsvarende tillades adgang for tilskuere i sektioner á maksimalt 1000 tilskuere. Dog må der være op til 3000 tilskuere pr. sektion, dog maksimalt 25.000 tilskuere i alt ved fodboldkampe, der afvikles i Parken i forbindelse med EM i fodbold. Afstandskravet mellem hver siddende tilskuer kan desuden fraviges ved fodboldkampe, der afvikles i Parken i forbindelse med EM i fodbold.

Hvordan finder man ud af, hvilken ordning man er omfattet?

Arrangementets karakter og model for gennemførelse styrer, hvilken ordning man tilhører. Det er således centralt, om arrangementet er for deltagere, som ved et motionsevent, eller om arrangementet er for et publikum til f.eks. en fodboldkamp.

Hvad er kravene til sektionsopdelingen, afstanden mellem sektionerne samt indgange og servicefaciliteter?

Sektionerne skal adskilles på en måde, så deltagere/publikum i hver sektion ikke blandes. Der kan bruges markering, minestrimmel, hegn eller andet, der markerer sektionsinddelingen. En sektion kan også være uden fysisk markering, såfremt der på anden vis tilses at deltagerne ikke kommer i kontakt med andre grupper, der er til stede på samme tid.

Det er arrangørens ansvar, at personer i en sektion ikke tillades adgang til en anden sektion.

Hvis der er flere grupper/sektioner, skal det sikres, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne/sektionerne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Der bør være 2 meters afstand mellem sektioner, med mindre der anvendes hegn til sektionsopdeling.

Må personale bevæge sig fra sektion til sektion?

Personale bør ikke arbejde på tværs af de enkelte sektioner eller grupper.

Ved hændelser må personale med særlige kompetencer f.eks. specialister, sikkerhedspersonale eller samaritter dog assistere i alle sektioner. Der skal dog tilses at dette kun sker ved særlige omstændigheder.

Hvilke arrangementer kræver en godkendt sundhedsplan?

Den ansvarlige arrangør, institution, virksomhed, forening mv. skal i forbindelse med idrætsarrangementer, hvor flere end 500 personer deltager, udarbejde en plan for sundhedsmæssig forsvarlig afvikling af arrangementet. Planen skal være udarbejdet senest 14 dagen inden arrangementet afholdes og indeholde en beskrivelse af, hvordan de tiltag der er iværksat, vil blive håndteret. En skabelon til udarbejdelse af sundhedsplanen er stillet til rådighed på følgende link: https://coronasmitte.dk/spoergsmaal-og-svar-om-covid-19/arrangementer-og-forsamlinger

Må omklædningsrum og klubhuse holdes åbne for idrætsudøverne ved udendørs idræt?

Ja, omklædningsrum og klubhuse samt andre lokaler, der anvendes som led i en idrætsaktivitet må holdes åbne. Det gælder både for idrætsaktiviteter, der udøves udendørs og indendørs. Der gælder krav om coronapas for besøgende, brugere mv. på 18 år eller derover, når disse benytter omklædningsrum, klubhuse mv. Det vil dog være muligt at opholde sig kortvarigt i omklædningsrum, opbevaringsrum og lignende samt anvende toiletfaciliteter uden gyldigt coronapas.

Hvor mange personer må der være i et idrætslokale, et omklædningsrum eller et svømmebassin?

Der må maksimalt tillades adgang for 1 besøgende, bruger, tilskuere eller lignende pr. 4 m2 gulvareal i lokaler, hvortil der er offentlig adgang. Er gulvarealet under 4 m2, - såsom på toiletter - må der tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager. Gulvarealet opgøres væg til væg uanset inventar mv. Dertil anbefales det, at der maksimalt er én udøver pr. 4 m2 målt på vandets overflade i svømmehaller.

Yderligere anbefaler Sundhedsstyrelsen at holde mindst én meters afstand og 2 meters afstand ved fysisk anstrengelse.

Generelt opfordres der til at følge sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt. Politiet har mulighed for på offentligt tilgængelige steder at gribe ind, hvis flere end 100 personer befinder sig indendørs på samme sted på en måde, der udgør en særlig fare for smitte med COVID-19. Dette gælder også, selvom der ikke er tale om et arrangement, begivenhed, aktivitet eller lignende. Politiets skønsudøvelse vil ske under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om at nedbringe antallet af sociale kontakter og holde behørig afstand.

Hvor mange kunder og besøgende må fitnesscentre lukke ind?

Fitnesscentre må maksimalt tillade adgang for 1 besøgende, bruger eller lignende pr. 4 m2 i lokaler, hvor der er offentlig adgang. Personalet tælles ikke med i opgørelsen af antallet af personer per kvadratmeter.

Derudover må der ved idrætsaktiviteter/arrangementer, f.eks. ved holdtræning i et fitnesscenter maksimalt være 100 personer til stede samt 1 eller flere lønnede trænere, instruktører eller lignende.

Gælder kravet om coronapas for personer over 15 eller 18 år i svømmehaller og anden idræt?

I lokaler, hvor der udøves idrætsaktiviteter, herunder i svømmehaller, træningscentre, idrætshaller og lignende gælder kravet om coronapas for besøgende, brugere, tilskuere eller lignende for personer på 18 år eller derover.

Må der afholdes stævner, turneringer, konkurrencer med flere end 100 deltagere?

Der kan afholdes indendørs stævner mv. med op til 100 personer til stede på samme sted samtidig. De 100 personer omfatter alle personer til stede, herunder både udøvere, dommere, hjælpere, trænere, tilskuere mv.

Det er muligt at arrangere et indendørs stævne mv. tidsforskudt, så længe der på intet tidspunkt er flere end 100 personer til stede på samme sted samtidig. F.eks. kan et gymnastikstævne afvikles, så der først deltager op til 100 personer, som herefter tager hjem, hvorefter 100 andre personer deltager efterfølgende osv.

Det er også muligt at afholde udendørs stævner, konkurrencer og lignende med op til 500 personer til stede på samme sted samtidig. Endvidere er det muligt at afholde udendørs stævner, konkurrencer og lignende tidsforskudt og geografisk adspredt i overensstemmelse med ordningen for afholdelse af større udendørs motionsevents. Ordningen gælder for alle større udendørs motionsevents inden for både erhverv, kultur og idræt (f.eks. motionsløb, cykelløb, triatlonstævner mv.), hvor arrangørerne ønsker, at der skal kunne være op til 500 deltagere pr. gruppe og op til i alt 5.000 deltagere i gang samtidig. Deltagerne skal være opdelt i klart adskilte grupper á maksimalt 500 deltagere. Der gælder krav om coronapas, som skal forevises til personale eller andre personer tilknyttet lokaliteten samt krav om sundhedsplan, hvis der samlet er flere end 500 deltagere.

Hvem indgår i opgørelsen af de 500 personer, der må være tilstede i de enkelte grupper til motionsevents?

De 500 der må være til stede i de enkelte grupper til motionsevents omfatter både udøverne, officials, ansatte, frivillige, førstehjælpspersonale og andre tilstedeværende ved eventet. Grupper, som sendes af sted, må dermed aldrig være større, end at det samlede antal personer inkl. officials ved start, et givent sted på ruten og i mål overstiger 500 personer på samme sted samtidig. Officials ved start tælles med i den enkelte gruppe. Officials langs ruten og i mål tælles med i det samlede antal, der er til stede på samme tid samtidig. Dermed indgår officials, ansatte, frivillige, førstehjælpspersonale mv. ved startområdet, et givent sted på ruten eller i målområdet sammen med udøverne i den enkelte gruppe i de maksimalt 500 personer, der må være tilstede i gruppen. Derudover indgår alle tilstedeværende i målområdet samt på ruten i de maksimalt 5000 personer, der må være i gang på ruten samtidig. Når deltagere fra en gruppe er i mål, kan deltagere fra en ny gruppe begynde. Der er desuden ikke noget til hinder for, at officials mv. går igen mellem grupperne af udøvere. Det vil sige, at der ikke er krav om, at disse følger udøverne og forlader arrangementet sammen med en gruppe udøvere, når udøverne er kommet i mål.

Må der være tilskuere til udendørs motionsevents?

Der må gerne være tilskuere til stede ved udendørs motionsevents. Tilskuere i f.eks. målområdet vil indgå i de samlede 5000 personer, der må være del af arrangementet på samme tid. Der vil desuden gælde krav om coronapas for tilskuere, der er til stede ved de lokaliteter, som arrangøren råder over.

Det bemærkes dog, at personer der er til stede på lokaliteter, som den pågældende arrangør ikke råder over, herunder personer der færdes og opholder sig på offentlige veje og pladser langs ruten, som udgangspunkt ikke vil indgå i det samlede antal personer, der må være til stede.

Er det muligt at afholde udendørs motions med op til 500 tilstedeværende uden krav om opdeling i klart adskilte grupper, krav om coronapas og andre smitteforebyggende tiltag, som følger af ordningen?

Ja. Det er muligt at afholde udendørs motionsevents med op til 500 tilstedeværende, alle inklusiv uden krav om klart adskilte grupper, krav om coronapas mv. Der henstilles til at følge retningslinjerne for udendørs idræts- og foreningsliv.

Må ikke-professionelle amatørkor, amatørorkester m.v. øve og afholde prøver og koncerter m.v.?

Ja. Man må gerne synge i kor, spille orkester mv., uanset om det sker i professionelt regi eller som amatører. Som følge af forsamlingsforbuddet må der maksimalt være 100 personer til stede på samme sted samtidig indendørs og 500 personer til stede udendørs. Dette inkluderer alle personer til stede, herunder optrædende, publikum, dirigent, personale mv. Der gælder dog en undtagelse fra det lille indendørs forsamlingsforbud i forbindelse med almindelig ophold og færden på en arbejdsplads, som er et naturligt eller nødvendigt led i udførelsen af det pågældende arbejde, herunder ophold og færden, der finder sted i det offentlige rum, eller som indebærer tilstedeværelse af personer fra forskellige virksomheder mv. Personer, der er på arbejde i forbindelse med indendørs arrangementer mv., tæller derved ikke med i de 100 personer, der må være til stede.

Der må være op til 500 personer til stede i alt til indendørs koncerter og lignende publikumsrettede arrangementer, hvis tilskuere og publikummer i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, bane, biograflærred, oplægsholder eller lignende. Det kræver, at de i al væsentlighed sidder ned og kun rejser sig for f.eks. at gå på toilettet. Derved skal eventuel forplejning mv. indtages på de faste pladser. Desuden er det et krav, at der er en scene, bane, biograflærred, oplægsholder eller lignende, som deltagerne har retning mod, mens de sidder ned på en fast plads. De personer, der ikke i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, bane, biograflærred, oplægsholder eller lignende, er omfattet af forbuddet mod at være flere end 100 personer til stede ved indendørs arrangementer mv. Det er dermed ikke muligt at afholde indendørs arrangementer med op til 500 personer, hvis flere end 100 personer ikke i al væsentlighed sidder ned med retning mod en scene, bane, biograflærred, oplægsholder eller lignende.

Der må desuden afholdes koncerter og lignende i overensstemmelse med ordningen for større arrangementer med siddende publikum, hvor flere end 500 tilskuere eller publikummer er til stede. Der vil være krav om opdeling af tilskuere i klart adskilte sektioner. Ved indendørs arrangementer må der maksimalt være 500 tilskuere pr. sektion og ved udendørs arrangementer må der maksimalt være 1000 tilskuere pr. sektion. Der vil desuden gælde andre smitteforebyggende, herunder krav om sundhedsplan, afstandskrav, arealkrav.

Kan generalforsamlinger undtages forsamlingsforbuddet som et arrangement med et meningsbefordrende formål?

Nej. Forsamlinger med et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed er undtaget forsamlingsforbuddene. Det omfatter demonstrationer og møder i politiske partier. Undtagelsen gælder ikke for generalforsamlinger, landsmøder, konferencer og lignende. Det vil dog være muligt at afholde foreningsrelaterede arrangementer, herunder generalforsamlinger i overensstemmelse med kravene samt retningslinjerne, der gælder for ordningen for konferencer og møder med erhvervsmæssige eller faglige formål. Der henvises derfor til Erhvervsministeriets retningslinjer for konferencer og møder: https://em.dk/media/14185/final_retningslinjer-for-konferencer-og-moeder-af-6-maj.pdf

Hvilke smitteforebyggende tiltag gælder for, at folkehøjskolerne må modtage elever og kursister med fysisk fremmøde?

Fremmøde på folkehøjskolerne sker under forudsætning af, at elever/kursister, deltagere og ansatte kan dokumentere, at vedkommende inden for de seneste 72 timer har opnået et negativt undersøgelsesresultat ved gennemførelse af enten antigentest (hurtigtest) eller PCR-test for covid-19. Det er derudover et krav, at skolen mindst to gange ugentligt gennemfører kontrol af, at fremmødte elever og kursister kan dokumentere, at vedkommende inden for de seneste 72 timer har opnået et negativt undersøgelsesresultat ved gennemførelse af enten antigentest (hurtigtest) eller PCR-test for covid-19. Gennemførelse af test kan både foregå udenfor og på folkehøjskolen.

Testkravet gælder ikke for kursister/elever, deltagere og ansatte, der:

 • af medicinske årsager ikke få foretaget en covid-19 test
 • som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en covid-19 test
 • kan fremvise dokumentation for et positivt testresultat for covid-19, som er foretaget ved PCR-test og som på fremvisningstidspunktet er mindst 14 dage og højst 8 måneder gammel
 • kan fremvise dokumentation for et påbegyndt vaccinationsforløb (mindst 14 dage og højst 42 dage efter den første dosis
 • kan fremvise dokumentation for et gennemført vaccinationsforløb med covid-19

Må folkehøjskolerne modtage udenlandske elever og kursister?

Ja, udenlandske elever og kursister der skal på folkehøjskoleophold er omfattet af listen over anerkendelsesværdige formål, der gør det muligt at rejse ind i Danmark under de gældende indrejserestriktioner. Udenlandske elever og kursister, der skal på folkeskoleophold i Danmark skal efter indrejse uden ugrundet ophold gå i isolation i 10 dage. Isolationsperioden kan afbrydes ved en negativ PCR-test foretaget tidligst på fjerdedagen efter indrejsetidspunktet.

Er der fortsat mulighed at afholde sangaktiviteter på folkehøjskolerne?

Ja, der gælder ikke krav i forbindelse med afholdelse af sangaktiviteter på folkehøjskoler. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at der holdes mindst 2 meters afstand mellem personer ved sangaktiviteter.

Hvilke restriktioner gælder i kultur- aktivitets- og medborgerhuse og andre multifunktionelle lokaler og lokaliteter, hvor der både afholdes koncerter, filmforevisninger, idrætsaktiviteter og lignende?

Det pågældende lokale skal som udgangspunkt følge de restriktioner, der gælder for den aktivitet, som lokalet anvendes til. Derved skal kultur- aktivitets- og medborgerhuse i forbindelse med koncerter og filmforevisninger følge reglerne for spillesteder og biografer, caféområder skal følge reglerne for serveringssteder, idrætshaller skal følge reglerne for lokaler, hvor der udøves idrætsaktivitet mv. Det vil være den fysiske eller juridiske person, der har rådighed over det pågældende lokale, som er ansvarlig for at sikre, at restriktionerne overholdes.

Hvilke restriktioner gælder der for musik- og kulturskolerne, andre kunstskoler samt andre grundkurser på kunstområdet?

Musik- og kulturskolerne, andre kunstskoler samt grundkurser på kunstområdet følger som udgangspunkt det til enhver tid gældende forsamlingsforbud. Der må dermed maksimalt være op til 100 personer til stede indendørs. Forsamlingsforbuddet gælder alle tilstedeværende. Der gælder dog en undtagelse fra forsamlingsforbuddet for personer, som er tilstede i kraft af et arbejdsforhold, hvor der erhverves en indtægt. Personer, der er på arbejde indgår ikke i de maksimalt 100 personer, der må være til stede på samme sted samtidig.

I lokaler, hvortil offentligheden har adgang, herunder musik- og kulturskoler, andre kunstskoler samt grundkurser på kunstområdet må der maksimalt tillades adgang til 1 besøgende, bruger, tilskuer eller lignende pr. 4 m2. Der må dog tillades adgang til 1 besøgende, bruger, tilskuer eller lignende pr. 2 m2, hvis disse i det væsentlige sidder ned.

Må musik- og kulturskoler samt andre kunstskoler og grundkurser på kunstområdet afholde koncerter og andre publikumsrettede arrangementer?

Ja. Det er muligt for musik- og kulturskoler samt andre kunstskoler og grundkurser på kunstområdet at afholde koncerter, såfremt det pågældende lokale benyttes som spillested eller koncertsted og følger de gældende regler og retningslinjer for spillesteder, og herunder koncertsteder. Her gælder bl.a. et arealkrav på 2 m2 pr. tilskuer i lokaler, hvor tilskuere i det væsentlige sidder ned. Der er derudover krav om, at den ansvarlige arrangør, lokaleejer eller lignende skal sikre, at tilskuere i al væsentlighed sidder ned på faste pladser, og at der fremad, bagud og til siderne er mindst 1 meters afstand eller et tomt sæde imellem hver siddende tilskuer. Afstandskravet kan dog fraviges for personer fra samme hustand eller tilsvarende nære kontakter. Desuden gælder der krav om coronapas samt krav om overholdelse af det til enhver tid gældende forsamlingsforbud. Jf. forsamlingsreglerne må der til kulturarrangementer, herunder koncerter, være op til 500 personer til stede samtidig, hvis tilskuere i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene eller lignende. Der må desuden afholdes koncerter med siddende publikum, hvis det pågældende arrangement afholdes efter reglerne i ordningen for større arrangementer med siddende publikum, herunder opdeling af tilskuere i klart adskilte sektioner. Der må maksimalt være 500 tilskuere pr. sektion ved indendørs arrangementer og 1000 tilskuere pr. sektion ved udendørs arrangementer.

Må ikke-professionelle amatørkor, amatørorkester m.v. øve og afholde prøver og koncerter m.v.?

Ja. Man må gerne synge i kor, spille orkester mv., uanset om det sker i professionelt regi eller som amatører. Som følge af forsamlingsforbuddet må der maksimalt være 100 personer til stede på samme sted samtidig indendørs og 500 til stede udendørs. Dette inkluderer alle personer til stede, herunder optrædende, publikum, dirigent, personale mv. Der gælder dog en undtagelse fra det lille indendørs forsamlingsforbud i forbindelse med almindelig ophold og færden på en arbejdsplads, som er et naturligt eller nødvendigt led i udførelsen af det pågældende arbejde, herunder ophold og færden, der finder sted i det offentlige rum, eller som indebærer tilstedeværelse af personer fra forskellige virksomheder mv. Personer, der er på arbejde, tæller derved ikke med i de 100 personer, der må være til stede.

Der må være op til 500 personer til stede i alt til indendørs koncerter og lignende publikumsrettede arrangementer, hvis tilskuere og publikummer i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, bane, biograflærred, oplægsholder eller lignende. Det kræver, at de i al væsentlighed sidder ned og kun rejser sig for f.eks. at gå på toilettet. Derved skal eventuel forplejning mv. indtages på de faste pladser. Desuden er det et krav, at der er en scene, bane, biograflærred, oplægsholder eller lignende, som deltagerne har retning mod, mens de sidder ned på en fast plads. De personer, der ikke i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, bane, biograflærred, oplægsholder eller lignende, er omfattet af forbuddet mod at være flere end 100 personer til stede ved indendørs arrangementer mv. Det er dermed ikke muligt at afholde indendørs arrangementer med op til 500 personer, hvis flere end 100 personer ikke i al væsentlighed sidder ned med retning mod en scene, bane, biograflærred, oplægsholder eller lignende.

Der må desuden afholdes koncerter og lignende i overensstemmelse med ordningen for større arrangementer med siddende publikum, hvor flere end 500 tilskuere eller publikummer er til stede. Der vil være krav om opdeling af tilskuere i klart adskilte sektioner. Ved indendørs arrangementer må der maksimalt være 500 tilskuere pr. sektion og ved udendørs arrangementer må der maksimalt være 1000 tilskuere pr. sektion. Der vil desuden gælde andre smitteforebyggende, herunder krav om sundhedsplan, afstandskrav, arealkrav.

Er det muligt at afholde bankoarrangementer med henvisning undtagelserne fra forsamlingsforbuddet i forbindelse med arrangementer med siddende publikum?

Der må jf. det lille forsamlingsforbud være op til 100 personer på samme sted samtidig i forbindelse med indendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende. Undtagelsen fra det lille forsamlingsforbud for arrangementer, hvor tilskuere i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, oplægsholder, bane eller lignende samt undtagelsen jf. ordningen for større arrangementer gælder alene for publikumsrettede arrangementer. Det er dermed ikke muligt at afholde et arrangement med flere end 100 deltagere indendørs efter disse undtagelser.

Må man lave udstillinger af kultur i kirker mv.?

Folkekirken og andre trossamfund skal følge restriktioner og retningslinjer for folkekirken og andre trossamfund for de aktiviteter, de selv arrangerer i lokaler, som de råder over. Hvis de lejer eller låner deres lokaler ud til andre, f.eks. kunstforeninger, så gælder restriktioner og retningslinjer for de pågældende.

Er det lovligt for tv- og filmproducenter at lave tv-/filmoptagelser i det offentlige rum, hvis der er flere end 100 personer til stede på samme sted samtidig?

Der gælder et forsamlingsforbud på 100 personer indendørs og 500 personer udendørs. Der er en undtagelse fra det lille indendørs forsamlingsforbud på 100 personer for almindelig ophold og færden på en arbejdsplads, som er et naturligt eller nødvendigt led i udførelsen af det pågældende arbejde, herunder ophold og færden, der finder sted i det offentlige rum, eller som indebærer tilstedeværelse af personer fra forskellige virksomheder mv. Personer, som er til stede i kraft af et arbejdsforhold, indgår derved ikke i opgørelsen af det maksimale antal personer, som der må være til stede.

Professionelle tv- og filmoptagelser vil derfor efter omstændighederne oftest være undtaget det lille indendørs forsamlingsforbud. Det vil dog bero på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde.

Kan myndighederne forhåndsgodkende et konkret arrangement?

Nej. Myndighederne kan ikke forhåndsgodkende arrangementer, begivenheder mv., bortset fra arrangementer, der i normale tilfælde forudsætter en tilladelse fra politiet. Myndighederne kan alene vejlede om, at politiet håndhæver reglerne i overensstemmelse med de udstedte bekendtgørelser. Derudover kan myndighederne henvise til at søge information på coronasmitte.dk, den relevante myndigheds spørgsmål-svar eller kontakte et af callcentrene.

Kan der søges dispensation for restriktioner til bestemte aktiviteter?

Der gælder et forsamlingsforbud på 100 personer indendørs og 500 personer udendørs. Der findes desuden bestemte undtagelser i bekendtgørelserne for f.eks. folkekirken og for dagtilbud, skoler og uddannelser mv., for kulturarrangementer med siddende publikum mv. Der kan ud over disse undtagelser ikke gives dispensation fra de restriktioner, der er bestemt i de relevante bekendtgørelser.

Hvem har ansvaret for, at restriktionerne overholdes?

Politiet kan anvende den fornødne magt i overensstemmelse med politiloven for at sikre overholdelse at det gældende forsamlingsforbud eller forbuddet mod at holde lokaler, hvor der udøves kultur-, idræts- og foreningsaktiviteter åbne. Der kan desuden udstedes bøder for overtrædelse af forbud og påbud efter bekendtgørelserne. For nærmere information om bødetakster mv. se politiets vejledning på https://coronasmitte.dk/boedetakster-for-at-overtraede-restriktioner.

Opdateret 15. juni 2021