Kulturlivet fra 1. august | COVID-19

Her finder du retningslinjer og spørgsmål/svar vedr. tiltag gældende på Kulturministeriets områder fra 1. august 2021.

Yderligere information:
coronasmitte.dk

På coronasmitte.dk findes de generelle råd og regler fra de danske myndigheder om COVID-19.

Corona-relaterede henvendelser:
Der henvises til den myndighedsfælles corona-hotline:
tlf. 70 20 02 33.

Hotlinen er åben alle dage kl. 06.00-24.00.

Retningslinjer og spørgsmål/svar gælder fra 1. august. De bliver løbende opdateret i takt med udfasningen af restriktioner. Følgende restriktioner gælder på kultur-, idræts- og foreningsområdet:

Forsamlinger

 • Der må maksimalt være 500 personer til stede på samme sted samtidig. Det gælder både indendørs og udendørs.

Ordninger for større arrangementer:

 • Visse større arrangementer er undtaget forsamlingsforbuddet:
 • Indendørs arrangementer med siddende publikum: Ordningen gælder for indendørs kultur- og idrætsarrangementer med flere end 500 siddende tilskuere. Der er krav om, at tilskuere skal være opdelt i klart adskilte sektioner à maksimalt 1.000 tilskuere. Sektionerne skal have egne ind- og udgange og egne servicefaciliteter (salgs-, sanitets- og serviceområder mv.). Det skal sikres, at tilskuere i en sektion ikke tillades adgang til en anden sektion. Tilskuere skal i al væsentlighed sidde ned på faste pladser med retning mod en scene, et biograflærred, en oplægsholder, en bane eller lignende med mindst 1 meters afstand fremad, bagud og til siderne eller mindst 1 sædes afstand mellem hver siddende tilskuer. Der gælder krav om sundhedsplan, krav om coronapas, arealkrav og andre smitteforebyggende tiltag.
 • Udendørs arrangementer med siddende publikum: Ordningen gælder for udendørs kultur- og idrætsarrangementer med flere end 500 siddende tilskuere. Tilskuere skal i al væsentlighed sidde ned på faste pladser med retning mod en scene, et biograflærred, en oplægsholder, en bane eller lignende. Det skal sikres, at tilskuernes kontaktinformationer registreres med henblik på at sikre effektiv smitteopsporing. Der gælder krav om sundhedsplan, krav om coronapas ved arrangementer med flere end 2000 tilskuere samt andre smitteforebyggende tiltag
 • Indendørs arrangementer med stående publikum: Ordningen gælder for indendørs arrangementer med flere end 500 stående tilskuere. Der er krav om, at tilskuere skal være opdelt i klart adskilte sektioner á maksimalt 500 tilskuere samt krav om mindst 2 m2 pr. tilskuer i de enkelte sektioner. Sektionerne skal have egne ind- og udgange og egne servicefaciliteter (salgs-, sanitets- og serviceområder mv.). Det skal sikres, at tilskuere i en sektion ikke tillades adgang til en anden sektion. Der må maksimalt være 3.000 tilskuere til stede ved arrangementer efter denne ordning. Der gælder krav om coronapas og andre smitteforebyggende tiltag.
 • Udendørs arrangementer med stående publikum: Ordningen gælder for udendørs arrangementer med flere end 500 stående tilskuere. Der er krav om, at tilskuere skal være opdelt i klart adskilte sektioner á maksimalt 1.000 tilskuere samt krav om mindst 2 m2 pr. tilskuer i de enkelte sektioner. Sektionerne skal have egne ind- og udgange og egne servicefaciliteter (salgs-, sanitets- og serviceområder mv.). Det skal sikres, at tilskuere i en sektion ikke tillades adgang til en anden sektion. Der må maksimalt være 5.000 tilskuere til stede ved arrangementer efter denne ordning. Der må ikke ske overnatning til arrangementet. Der gælder krav om coronapas og andre smitteforebyggende tiltag.
 • Udendørs motionsevents: Der kan afholdes udendørs motionsevents med flere end 500 tilstedeværende deltagere, frivillige, officials mv. til stede på samme sted samtidig. Sådanne events skal afvikles så deltagere, officials, ansatte og frivillige og lignende er opdelt i klart adskilte grupper med maksimalt 500 personer i hver gruppe. Grupperne skal holdes adskilt ved starten og slutningen af motionseventet. Det samlede antal deltagere, officials, ansatte og frivillige, der er til stede samtidig, må ikke overstige 10.000 personer.
 • Professionelle fodboldkampe er undtaget forsamlingsforbuddet. Det gælder 3F Superligaen, NordicBet ligaen, Gjensidige Kvindeligaen, 1. division (kvinder), 2. division (kvinder og herrer), 3. division (herrer), A- og ungdomslandskampe (herrer og kvinder) samt fodbold kampe i regi af Champions League, Europa League og Conference League. Tilskuere skal i det væsentlige sidde ned på faste pladser . Det skal sikres, at tilskuernes kontaktinformationer registreres med henblik på at sikre effektiv smitteopsporing. Der gælder krav om coronapas ved arrangementer med flere end 2000 tilskuere og andre smitteforebyggende tiltag.
 • Konferencer og faglige møder, herunder generalforsamlinger med flere end 500 deltagere. Til disse arrangementer skal deltagere i det væsentlige sidde ned med mindst 1 meters afstand fremad, bagud og til siderne eller mindst 1 sædes afstand mellem hver siddende deltager.

Restriktioner for lokaler og lokaliteter på Kulturministeriets område

 • Der gælder krav om coronapas for personer på 16 år og derover i følgende lokaler og lokaliteter på Kulturministeriets område:
  • indendørs kultur- og idrætsarrangementer med siddende publikum med 500 eller flere tilskuere, herunder lokaler i stadions, hvor der afvikles professionelle fodboldkampe
  • udendørs kultur- og idrætsarrangementer med siddende publikum med flere end 2.000 tilskuere.
  • indendørs og udendørs kultur- og idrætsarrangementer med stående publikum med 500 eller flere tilskuere
  • lokaler, der anvendes som træningscentre (gælder kun for personer på 18 år og derover).
 • Der må maksimalt være 1 besøgende, bruger, tilskuer eller lignende pr. 2 m2 gulvareal i lokaler, hvortil der er offentlig adgang.

Find svar på en række spørgsmål om de gældende restriktioner og anbefalinger nedenfor. Kulturministeriet opdaterer løbende med nye spørgsmål samt uddybninger og præciseringer. Det vil altid være den gældende bekendtgørelse, der er afgørende i tilfælde af tvivlsspørgsmål.

Retningslinjer for folkehøjskolerne (både korte og lange kurser) (pdf)
Retningslinjerne gældende fra 1. august. Seneste opdatering 9. juli 2021

Retningslinjer for publikumsrettede kultur- og idrætsaktiviteter (pdf)
Retningslinjerne gældende fra 1. august. Seneste opdatering 9. juli 2021

 

Hent retningslinjer for udøvende idræts- og foreningsaktiviteter (pdf)
Retningslinjerne gældende fra 1. august. Seneste opdatering 9. juli 2021

Opdateret 09. juli 2021