Det store forsamlingsforbud

Her kan du læse en uddybning af det store forsamlingsforbud (pt. på 500 personer).

OBS
Siden er opdateret den 6. januar 2021

Reglerne om forbud mod forsamlinger er fastsat i to bekendtgørelser: "Bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19" (”Det lille forsamlingsforbud”, pt. 5 personer) og "bekendtgørelse om forbud mod store forsamlinger i forbindelse med håndteringen af covid-19" (”Det store forsamlingsforbud”, pt. 500 personer).

Kulturministeriet opdaterer løbende nærværende fortolkningsnotat i overensstemmelse med nye udmeldinger om tiltag og restriktioner.

Kravet om at holde udendørs kulturinstitutioner samt lokaler, hvor der udøves kultur-, idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter lukkede for offentligheden betyder, at arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende inden for -, idræts-, fritids- og foreningsområdet, som udgangspunkt skal afholdes udendørs. Kulturarrangementer mv. skal derimod aflyses både udendørs og indendørs. Der gælder visse undtagelser fra dette krav, som du kan læse mere om her.

Såfremt afholdelse og deltagelse i arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende foregår udendørs, gælder følgende:

  • Efter det lille forsamlingsforbud er det forbudt at afholde og deltage i arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 5 personer til stede på samme sted samtidig. Der gælder dog en række undtagelser fra dette. Du kan læse mere om det lille forsamlingsforbud her.
  • Efter det store forsamlingsforbud er det forbudt at afholde og deltage i arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 500 personer til stede samtidig.

Både arrangører og deltagere kan holdes til ansvar og dermed straffes i forbindelse med overtrædelse af forsamlingsforbuddet ved konkrete aktiviteter, arrangementer, begivenheder eller lignende.

Undtagelser fra det store forsamlingsforbud

Arbejdspladser

Almindelig ophold og færden på en arbejdsplads er ikke omfattet af det store forsamlingsforbud. Det betyder, at der må være flere end 500 personer til stede ved almindelig ophold og færden på en arbejdsplads, som er et naturligt eller nødvendigt led i udførelsen af det pågældende arbejde, herunder ophold og færden, der finder sted i det offentlige rum, eller som indebærer tilstedeværelse af personer fra forskellige virksomheder mv.

Udøvere, personale mv., der er til stede som følge af et arbejdsforhold, hvor der erhverves en indtægt er derfor undtaget det store forsamlingsforbud. Der gælder imidlertid fortsat et loft på 500 personer, der må være til stede på samme sted samtidig, hvis udførelsen af det pågældende arbejde finder sted i forbindelse med et arrangement, en begivenhed eller lignende, som er omfattet af det lille eller store forsamlingsforbud.

Forsamlinger med et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed

Forsamlinger med et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed er undtaget fra det store forsamlingsforbud og dermed loftet på 500 personer, som må være til stede samtidig. Det omfatter f.eks. demonstrationer og møder i politiske partier. Det vil sige, at der må være flere end 500 personer til stede ved møder i politiske partier og til demonstrationer mv. Undtagelsen gælder som udgangspunkt ikke for generalforsamlinger, landsmøder, konferencer og lignende, hvor der som udgangspunkt må være op til 5 personer til stede. .

 

Opdateret 06. januar 2021