Krav om at holde lokaler og lokaliteter lukkede for offentligheden

Læs uddybningen af kravet om at holde lokaler og lokaliteter lukkede for offentligheden.

Kravene om at holde lokaler og lokaliteter lukkede for offentligheden er fastsat i "Bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19".

Kulturministeriet opdaterer løbende fortolkningsnotaterne i overensstemmelse med nye udmeldinger om tiltag og restriktioner.

Følgende indendørs- og udendørsarealer skal holde lukkede for offentligheden:

  • Lokaliteter samt lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter. Det gælder blandt andet teatre, koncertsale, spillesteder, museer, kunsthaller, kulturhuse, biografer, biblioteker, aftenskoler, daghøjskoler, Folkeuniversitetet samt musik- og kulturskoler.
  • Lokaler, hvor der udøves idræts-, forenings- og fritidsaktiviteter. Det gælder blandt andet lege- og badelande, idrætshaller, svømmehaller, trænings- og fitnesscentre, spillehaller og kasinoer, foreningslokaler mv.
  • Forlystelsesparker, omrejsende tivolier, zoologiske anlæg, akvarier og lignende. Det gælder både lokalter og lokaliteter.
  • Serveringssteder, hvor der serveres mad, drikkevarer eller tobak til indtagelse på salgsstedet. Kravet omfatter både lokaler og lokaliteter – og gælder derved både indendørs og udendørs servering.

De pågældende indendørs- og udendørsarealer skal holdes lukkede for offentligheden uanset, om de er ejet af det offentlige eller privatejet. Det betyder, at f.eks. et privatejet træningscenter eller en privatejet danseskole også skal holde sine lokaler lukkede. Et lokale falder ikke uden for kravet om at holde lukket, selvom adgang til lokalet kræver chip, kort, medlemskab, opfyldelse af særlige betingelser eller lignende. Derfor skal f.eks. et træningscenter holde sine lokaler lukkede for offentligheden, selvom det kun er træningscenterets medlemmer, som har adgang til de pågældende lokaler. Træningscenteret skal derved også holde sine lokaler lukkede for dets medlemmer.

Lokaler og lokaliteter, der er notorisk aflåste – og dermed lukkede for offentligheden – kan fortsat anvendes som arbejdspladser i nødvendigt omfang, idet lokalerne i så fald kategoriseres som en arbejdsplads.

Lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter, som skal holdes lukkede for offentligheden, omfatter ikke offentlige veje, pladser og parker.

Der er fastsat en række undtagelser i "bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19", som fortsat vil kunne anvende lokaler, hvor der udøves kultur- idræts-, fritids- eller foreningsaktiviteter. Nedenfor fremgår de mest relevante undtagelser for kultur-, idræts-, fritids- og foreningsområdet.

Undtagelser fra kravet om at holde lokaler og lokaliteter lukkede for offentligheden

Udlån og aflevering af bøger og andre materialer til forsknings- og undervisningsbrug på biblioteker

Biblioteker må uanset kravet om at holde lokalerne lukket for offentligheden, gerne holde åbent for offentligheden med henblik på udlån og aflevering af bøger og andre materialer til forsknings- og undervisningsbrug. Biblioteker må desuden gerne holde åbent for øvrigt udlån mv., hvis dette sker uden adgang til lokalerne.

Professionelle idrætsudøvere

Professionelle idrætsudøvere kan fortsat anvende de faciliteter, udøverne benytter før, under og efter afviklingen af idrætsgrenen, under forudsætning af, at lokaleejeren holder lokalet åben. De kan derved bruge faciliteterne til både træning og kamp. Lokalerne vil dog stadig være lukkede for offentligheden. Der kan derfor ikke være publikum ved indendørs arrangementer.

Professionelle idrætsudøvere omfatter:

  • Atleter, som repræsenterer Danmark på højeste nationale eller højt internationalt seniorniveau inden for en DIF-anerkendt idrætsgren
  • Atleter, som er udtaget til danske seniorlandshold inden for en DIF-anerkendt idrætsgren, er indplaceret i en af Team Danmarks atletkategorier eller på anden vis er omfattet af Team Danmarks ordninger eller figurerer i en OL/PL-bruttogruppe.
  • Trav- og galopløb på de ni væddeløbsbaner udøvet af kuske og ryttere med professionel licens.
  • Den næstøverste og tredjeøverste række inden for fodbold herrer.
  • Den næstøverste række inden for håndbold både herrer og kvinder.
  • Øvrige professionelle idrætter, hvor hovedparten af udøverne inden for samme række eller konkurrenceniveau lever af indtægter fra deres idræt.

Ved højeste nationale niveau forstås den bedste række eller det øverste konkurrenceniveau i Danmark inden for den pågældende idrætsgren. Ved højt internationalt niveau forstås deltagelse ved World Cup, EM, VM eller OL.

Dagtilbud, folkeskoler, folkehøjskoler mv.

Såfremt der ikke gælder andre restriktioner for dagtilbud, skoler, folkehøjskoler mv., herunder f.eks. hjemsendelse af elever og kursister og under forudsætning af, at idræts-, forenings-, fritids- eller kulturaktiviteten ophører i det pågældende lokale eller den pågældende lokalitet, og lokalet/lokaliteten f.eks. omdannes til et undervisningslokale, kan det benyttes af dagtilbud, skoler, folkehøjskoler og en række andre uddannelsestilbud og -institutioner, som er omfattet af "bekendtgørelse om genåbning af dagtilbud, skoler, institutioner mv. i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom (covid-19)" eller "bekendtgørelse om nødundervisning".

For at kunne anvende lokalerne er det dog en forudsætning, at lokaleejeren holder det pågældende lokale åbent.

Forsamlinger med et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed

Forsamlinger med et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed kan fortsat anvende lokaler eller lokaliteter, hvor der normalt udøves kultur-, idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter. Det omfatter f.eks. møder i politiske partier. Undtagelsen gælder som udgangspunkt ikke for generalforsamlinger, landsmøder, konferencer og lignende.

Genoptræning

Lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, herunder f.eks. idrætshaller, svømmehaller og træningscentre, kan fortsat holde åbent for nødvendig genoptræning af personer.

Serveringssteder

Serveringssteder må uanset kravet om at holde lokaler og lokaliteter lukkede, holde åbent for offentligheden med henblik på at sælge mad og drikkevarer, der ikke indtages på salgsstedet (take-away), i det omfang de har tilladelse hertil i medfør af øvrig relevant lovgivning.

Opdateret 11. januar 2021