Krav om lukning af serveringssteder og alkoholforbud

Her kan du læse en uddybning af kravet om lukning af serveringssteder og alkoholforbud.

OBS
Senest opdateret den 6. januar 2021

Kravet om at holde serveringssteder lukkede for offentligheden samt alkoholforbud er fastsat i "Bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19".

Kulturministeriet opdaterer løbende nærværende fortolkningsnotat i overensstemmelse med nye udmeldinger om tiltag og restriktioner.

Krav om at holde serveringssteder lukkede for offentligheden

Serveringssteder, hvor der serveres mad, drikkevarer eller tobak til indtagelse på salgsstedet, skal i perioden frem til og med 17. januar holdes lukkede for offentligheden. Kravet omfatter både indendørs- og udendørsområder. Serveringssteder må dog fortsat holde åbent for offentligheden med henblik på salg af mad og drikkevarer, der ikke indtages på salgsstedet (take-away), i det omfang de har tilladelse hertil i medfør af øvrig relevant lovgivning.

Kravet gælder alle serveringssteder, herunder også serveringssteder med tilknytning til kulturinstitutioner samt idræts- og foreningsfaciliteter. Hvis der f.eks. er et cafeteria med tilknytning til et idrætsanlæg eller caféområde med tilknytning til et museum, vil det konkrete lokale eller afgrænsede område være et serveringssted, som skal holdes lukkede for offentligheden.

Det vil dog fortsat være muligt at sælge mad, drikkevarer eller tobak, såfremt det ikke er med henblik på indtagelse på salgsstedet. Det vil i den forbindelse være muligt at tilgå et serveringssted ved at benytte lokaler eller udendørsområder, der normalt anvendes til kultur-, idræts-, fritids- eller foreningsaktiviteter som gennemgangsareal, såfremt de pågældende lokaler eller områder alene anvendes som gennemgangsareal. Lokaler, der normalt anvendes til kultur-, idræts-, fritids- eller foreningsaktiviteter, kan med fordel afspærres eller på anden måde gøres utilgængelige, så det gøres tydeligt, at de ikke må anvendes.

Alkoholforbud

Der er samtidig forbud mod at sælge drikkevarer som take-away med en alkoholprocent på 1,2 eller derover fra klokken 22 til klokken 5.

Opdateret 06. januar 2021