Kulturlivet | COVID-19

Her finder du henvisninger til relevante vejledninger om covid-19, herunder sundhedsmyndighedernes anbefalinger om smitteforebyggelse.

Yderligere information:
coronasmitte.dk

På coronasmitte.dk findes de generelle råd og regler fra de danske myndigheder om COVID-19.

Corona-relaterede henvendelser:
Der henvises til den myndighedsfælles corona-hotline:
tlf. 70 20 02 33.

Hotlinen er åben alle dage kl. 06.00-24.00.

Opdateret 10. september 2021