Love og bekendtgørelser foranlediget af COVID-19

OBS
Opdateret den 8. september 2020

Her findes et overblik over de bekendgørelser og love på Kulturministeriets område, som er blevet vedtaget under Covid-19. Bekendtgørelserne er samlet i nogle overordnede kategorier. Hvis du ikke kan finde den bekendtgørelse, du leder efter, under det givne område, findes den under de mere overordnede kategorier.

Bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1
Bekendtgørelse nr. 1236 af 21. august 2020

Bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed
Bekendtgørelse nr 1296 af 2. september 2020

Bekendtgørelse om midlertidig og målrettet kompensation for faste omkostninger på Kulturministeriet og Børne- og Undervisningsministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. med primært offentlig finansiering, der er i økonomisk krise som følge af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)
Bekendtgørelse nr. 1235 af 21. august 2020

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kompensation til særligt nødlidende kulturinstitutioner m.v. der modtager driftstilskud mv. fra Kulturministeriet eller visse driftslignende tilskud fra Børne- og Undervisningsministeriet, og som følge af COVID-19 foranstaltninger er i risiko for at gå konkurs
Bekendtgørelse nr. 1138 af 3. juli 2020

Bekendtgørelse om en midlertidig lønkompensationsordning på Kulturministeriet og Børne- og Undervisningsministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. med primært offentlig finansiering, der er i økonomisk krise som følge af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)
Bekendtgørelse nr. 1135 af 3. juli 2020 

Bekendtgørelse om kompensation for faste omkostninger på Kulturministeriet og Børne- og Undervisningsministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. med primært offentlig finansiering, der er i økonomisk krise som følge af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)
Bekendtgørelse nr. 890 af 17. juni 2020

Bekendtgørelse om midlertidig kompensation til særligt nødlidende kulturinstitutioner m.v. der modtager driftstilskud mv. fra Kulturministeriet eller visse driftslignende tilskud fra Børne- og Undervisningsministeriet, og som følge af COVID-19 foranstaltninger er i risiko for at gå konkurs
Bekendtgørelse nr. 623 af 13. maj 2020

Opdateret 03. november 2020