Love og bekendtgørelser foranlediget af COVID-19

Her findes et overblik over de bekendgørelser og love på Kulturministeriets område, som er blevet vedtaget under Covid-19. Bekendtgørelserne er samlet i nogle overordnede kategorier. Hvis du ikke kan finde den bekendtgørelse, du leder efter, under det givne område, findes den under de mere overordnede kategorier.

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/108
Bekendtgørelse nr. 1516 af 29. juni 2021

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/109
Bekendtgørelse nr. 1517 af 29. juni 2021

AUGUST

24. august - Videreførelse af regler om hhv. krav om coronapas samt testkapacitet til selvpodning under supervision i forbindelse med håndteringen af covid19

Juli

15. juli - Indstilling fra Epidemikommissionen Justering af incidensgrænser i model for automatisk nedlukning af kommuner og sogne

JUNI

22. juni - indstilling fra Epidemikommissionen vedr. videreførsel af gældende regler for skoler og uddannelser inden for Kulturministeriets område

21. juni - Indstilling fra Epidemikommissionen vedr. regler om undtagelse af daghøjskoler fra krav om at etablere kapacitet til superviseret selvtest

16. juni - Indstilling fra Epidemikommissionen vedr. afvikling af større arrangementer på Kulturministeriets, Kirkeministeriets og Social- og Ændreministeriets område

15. juni - indstilling fra Epidemikommissionen vedr. videreførsel af lokalerestriktioner og arkivloven 

11. juni - Indstilling fra epidemikommissionen om EURO 2020-fanzone 

Maj 2021

28. maj - Indstilling fra Epidemikommissionen om Justering af incidensgrænser i model for automatisk nedlukning af kommuner og sogne

27. maj - Indstilling fra Epidemikommissionen om videreførelse af gældende regler om restriktioner for uddannelsesområdet under Kulturministeriet

18. maj - indstilling fra epidemikommissionen vedr. afvikling af større arrangementer på Kulturministeriets område (udendørs arrangementer med stående publikum, motionsevents og lempelse for arrangementer med siddende publikum på Kulturministeriets område)

11. maj - indstilling fra epidemikommissionen om videreførsel af regler om forbud modadgang til og restriktioner for lokaler og lokaliter m.m.

10. maj - indstilling vedr. afholdelse af større kulturarrangementer i spillesteder, teatre og biografer og lignende øvrige lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter, med siddende tilskuere

April 2021

29. april - Indstilling fra Epidemikommissionen om videreførelse af gældende regler om restriktioner for uddannelsesområdet under Kulturministeriet

27. april - Indstilling vedr. revideret model for automatisk lokal nedlukning

21. april - Indstilling om videreførelse af regler om forbud mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter, krav om mundbind m.v. og coronapas på Kulturministeriets område
og om midlertidig ophævelse af sagsbehandlingsfrister på arkivlovens område. 

17. april - Indstilling om genåbning af fodboldkampe i Superligaen m.v.

17. april - Sammenfatning af møde med særligt sagkyndige vedr. genåbning af fodboldkampe i Superligane m.v.

9. april - Rådgivende vurdering vedr. undtagelse af kommuner med særlig høj incidens fra genåbning

7. april - Indstilling om udstedelse af regler for lokal smitte- og udbrudshåndtering på Børne- og Ungeministeriets, Kulturministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets områder (Ny model for lokale nedlukninger) (pdf)

6. april - Rådgivende vurdering vedr. undtagelse af kommuner med særlig høj incidens fra genåbning af de liberale serviceerhverv (pdf)

6. april - Indstilling fra Epidemikommissionen vedr. videreførelse af gældende regler om restriktioner for skoler og uddannelser på Kulturministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19 samt indførelse af en model for selvpodning på Kulturministeriets område.

Marts 2021

Tabel: Kommuner med testkorrigeret incidens over 100 d. 30. marts 2021 (pdf)

Indstilling af 23. marts 2021 vedr. videreførelse af regler på Kulturministeriets område (pdf)

Indstilling af 9. marts 2021 om åbning af afgangsklasser i yderligere landsdele, genåbning af efterskoler og højskoler mm (pdf)

Indstilling af 18. marts 2021 om krav om mundbind m.m. for skoler og uddannelsesinstitutioner på Kulturministeriets område (pdf)

Opdateret 14. september 2021