Love og bekendtgørelser foranlediget af COVID-19

OBS
Opdateret 01. februar 2021

Her findes et overblik over de bekendgørelser og love på Kulturministeriets område, som er blevet vedtaget under Covid-19. Bekendtgørelserne er samlet i nogle overordnede kategorier. Hvis du ikke kan finde den bekendtgørelse, du leder efter, under det givne område, findes den under de mere overordnede kategorier.

Bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed
Bekendtgørelse nr. 1296 af 2. september 2020

Bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1
Bekendtgørelse nr. 1236 af 21. august 2020

 

Opdateret 12. april 2021