LGBTI-undersøgelse

Idrætsforeninger bør have plads til alle, men realiteterne er desværre ikke altid sådan. Derfor har Kulturministeriet igangsat en undersøgelse af oplevede barrierer for LGBTI-personers deltagelse i danske idrætsforeninger.

Formål

Undersøgelsen har til hensigt at belyse omfanget og karakteren af mistrivsel, fordomme, diskrimination og andre oplevede barrier for LGBTI-personer i idrætsforeningerne. Den skal danne grundlag for initiativer og kampagner, som igangsættes i idrætsforeningerne i løbet af 2020 og 2021, hvor målet er at forbedre LGBTI-personers trivsel og vilkår i de danske idrætsmiljøer.

Det er forventningen, at undersøgelsen skal give svar på både omfang og typer af barrierer LGBTI-personer oplever i forhold til at blive medlem af klubberne og for at deltage i idrætsforeningens aktiviteter – eksempelvis i form af homo- eller transfobi. Idrætsklubbernes faciliteter kan også være en fysisk barriere ved, at der er kønsopdelte omklædningsrum. 

Baggrund

Baggrunden for undersøgelsen er, at satspuljeaftalen for perioden 2018-2021 har afsat 25 mio. kroner til en handlingsplan til fremme af tryghed, trivsel of lige muligheder for LGBTI-personer. Undersøgelsen udføres af analysebureauet Analyse og Tal, som løbende inddrager idrætsforeninger og LGBTI-personer til sparring om undersøgelsen. Det forventes, at undersøgelsen konklusioner foreligger i begyndelsen af 2020.

Opdateret 06. oktober 2020