Hjælpepakker til kulturlivet som følge af Covid-19

Kulturministeriet samler her et overblik over særskilte initiativer på Kulturministeriets område samt centrale hjælpepakker, der kan benyttes af kulturlivet.

Opdateret 2. juli 2020. Indhold opdateres løbende.

 

Kulturministeriets kompensationsordninger skal søges hos Slots- og Kulturstyrelsen.

Læs mere om kompensationsordningerne på slks.dk/covid-19/

 

Kulturministeriets særskilte initiativer

Refusion til aflyst børneteater

Sommerpakke til kulturoplevelser til danskerne

Håndsrækning på 20 mio. kr. klar til film- og tv-branchen

Sommerpakke målrettet børn og unge

Støtte til nye højskoler

Kultur-hjælp til ældre borgere

Støtte til sårbare og udsatte i corona-krisen

Regionale spillesteder beholder tilskud

Hjælp til daghøjskolerne

Hjælp til nødlidende kulturinstitutioner og revyer

Tilskud til lokale idrætsforeninger på 50 mio. kr.

Hjælp til kulturinstitutionerne

Fremrykning af udbetaling af driftstilskud til kulturinstitutioner

Kunststøtteordning for kunstnere med kombinationsindkomster

Kompensationsordning til arrangørers udgifter til landsindsamlinger

Hjælp på vej til danske medier

Hurtig udbetaling af 368,1 mio. kr. fra mediestøtten skal sikre mediernes likviditet

Kommunerne kan støtte kultur- og idrætsliv som planlagt

Løsning for kunstnere og projekter støttet gennem Statens Kunstfond

Hjælp til højskoler, aftenskoler og folkeuniversiteterne

Løsning for de zoologiske anlæg

Mere dansk musik i radioen

Udskydelse af overgang til nyt antenne-tv-signal

Fastholdelse af statstilskud til højskoler

Fremrykket udbetaling af biblioteksafgift

 

 

Generelle hjælpepakker

Udskydelse af indbetaling af moms, A-skat, B-skat og Am-bidrag

Fastholdelse af fyringstruede medarbejde - trepartsaftale

Lønkompensation til selvstændige og freelancere

Kompensation for virksomheders faste udgifter

Kompensationsordning for aflysning af større arrangementer

Lettere adgang til lån

Øgede lånemuligheder for elever og studerende

Offentligt indkøb: Fremrykning af betalinger og fleksibilitet

Dagpenge- og sygedagpengemodtagere