Fastholdelse af statstilskud til højskoler

Lov 241 (om midlertidige foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet og folkehøjskoleområdet og for den frie folkeoplysende virksomhed til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19) giver hjemmel for kulturministeren til at fravige regler i lov om folkehøjskoler om statstilskud (L 140). Hjemmelen skal anvendes til at sikre højskoler mod udhulning af statstilskud, som følge af aflyst aktivitet og faldende elevtal.

Henvender sig til

Statsstøttede højskoler, der har faldende deltagerantal som følge af COVID-19.

Betingelser

De nærmere forhold omkring ordninger fastlægges i den kommende tid

Administration

Det er Kulturministeriet, som administrerer ordningen.

Yderligere oplysninger

Relevante aktører vil løbende blive orienteret.

Den 31. marts udsendte regeringen om øget hjælp til højskoler, aftenskoler og folkeuniversiteterne.
Læs mere i pressemeddelelsen 'Hjælp på vej til højskoler, aftenskoler og folkeuniversiteterne'

Den 15. maj har Folketinget godkendt et forslag fra regeringen om ekstra støtte til bl.a. folkehøjskoler.Læs mere i pressemeddelelsen 'Ekstra støtte på vej til medier, kunstere, folkeoplysningen og folkehøjskoler'

Opdateret 15. maj 2020