Fremrykning af udbetaling af driftstilskud til kulturinstitutioner

En række kulturinstitutioner mangler likviditet som følge af nedlukningerne i forbindelse med COVID-19. Kulturministeriet vil i videst muligt omfang fremrykke udbetaling af driftstilskud til kulturinstitutioner, der modtager statsligt tilskud fra Kulturministeriet med likviditetsudfordringer som direkte følge af COVID-19.

Der vil blive fremrykket betaling svarende til et kvartal. De statslige driftstilskud vil blive udbetalt tidligere end oprindelig fastsat i de situationer, hvor der i forvejen er hjemmel til forudbetaling, og hvor en institution har anmodet om tidligere udbetaling på grund af COVID-19-relaterede likviditetsproblemer.

Henvender sig til

I alt vil ca. 900 kulturinstitutioner være omfattet af ordningen. Det gælder f.eks. museer, teatre og regionale spillesteder.

Tidligere udbetaling af driftstilskud

Institutioner, der har brug for tidligere udbetaling af driftstilskud, skal henvende sig til den myndighed, der udbetaler institutionens driftstilskud.
Læs vejledning her (pdf)Hent skabelon til ledelseserklæring her (word)

Yderligere oplysninger

Hent fakta-ark (pdf)
Læs pressemeddelelse