Håndsrækning på 20 mio. kr. klar til film- og tv-branchen

Puljen skal hjælpe de film og tv-produktioner, der har ligget stille som følge af Corona-virussen, og som er særlig hårdt økonomisk ramt.

Pengene afsættes på det kulturelle aktstykke for 2020, der netop er blevet tiltrådt af Folketingets Finansudvalg. Med aktstykke udmøntes en del af overskuddet fra Danske Spil A/S og udbytte fra Det Danske Klasselotteri A/S til kulturelle formål. Kulturministeriet vil efter Finansudvalgets tiltrædelse gå i gang med at fastsætte de nærmere rammer for puljen.

Med aktstykket for 2020 videreføres også en lang række bevillinger til formål og institutioner, som også tidligere har modtaget drifts- eller projekttilskud. Ud over midlerne til film- og tv-produktioner, afsættes der også 4,3 mio. kr. til en national portal, TjekDet, til bekæmpelse af misinformation og fake news. I alt fordeles 271,1 mio. kr. til en lang række kulturelle formål.

Yderligere oplysninger

Læs pressemeddelelse