Hjælp til danske medier

Kompensationsordning er rettet mod medievirksomheder, der har tabt annonceindtægter som følge af COVID-19. Det drejer sig om trykte og digitale dagblade, fritstående digitale nyhedsmedier, ugeaviser, kommercielle radioer, magasiner samt fagblade.

Ordningen sikrer kompensation på 60 pct. af den samlede nedgang i annonceindtægter, hvis nedgangen i annonceindtægter har været på 30-50 pct., og på 80 pct. i kompensation af den samlede nedgang i annonceindtægter, hvis nedgangen i annonceindtægter har været på 50-100 pct. Ordningen kompenserer for tabte annonceindtægter i perioden 9. marts til og med 8. juli 2020. Der ydes alene støtte for tab, der direkte skyldes COVID-19-udbruddet. Man kan dog ikke få andel i denne hjælpepulje, hvis man også får hjælp fra andre hjælpepuljer. Medier, der ønsker at anvende ordningen, skal på ansøgningstidspunktet være omfattet Pressenævnets kompetence.

Det forventes, at de statslige udgifter til ordningen vil beløbe sig til. 180,0 mio. kr. i 2020.

Bemærk at ordningen er blevet forlænget d. 15. maj til d. 8. juli.Læs pressemeddelelsen

Administration

Ordningen søges hos og administreres af Slots- og kulturstyrelsen.
Læs mere om ordningen og hvordan man søger på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

Yderligere oplysninger

Læs pressemeddelelse om kompensationsordningen
Hent aftaleteksten om kompensationsordningen

Opdateret 15. maj 2020