Hjælp til højskoler, aftenskoler og folkeuniversiteterne

Kompensation til højskoler, aftenskoler og folkeuniversitetsafdelingerne for tabt deltagerbetaling

Nedlukning som følge af COVID-19-krisen skaber store udfordringer for Kulturlivet. Regeringen er derfor gået sammen med Folketingets partier om at sikre 141 mio. kr. til hjælp til højskoler, aftenskoler og Folkeuniversitet.

Kulturministeriet får tilført 141 mio. kr. til en hjælpeordning som skal kompensere højskoler, aftenskoler og Folkeuniversitetet for op til 90 pct. af deres tabte deltagerbetaling for perioden 9. marts til 8. juli 2020.

Hent aftaleteksten

Bemærk at ordningen blev udvidet d. 20. april til også at gælde daghøjskolerneLæs pressemeddelelsen ’Nu bliver daghøjskolerne også hjulpet’

Bemærk at ordningen blev forlænget d. 15. maj til d. 8. juliLæs pressemeddelelsen 

Friere rammer for kommune, idrætsforeninger og andre folkeoplysende foreninger

For at sikre, at kommunerne fortsat har mulighed for at udbetale det allerede budgetterede tilskud til folkeoplysende foreninger, idrætsforeninger og aftenskoler under nedlukningen, har kulturministen nu udarbejdet bekendtgørelser, som giver kommunerne mulighed for at udbetale de tilskud, som de var stillet i udsigt forud for nedlukningerne.

I bekendtgørelserne fraviges der også krav, der vedrører ansættelsesforhold for aftenskolelærere og undervisere og forelæsere på Folkeuniversitetet, så de fortsat kan modtage løn fra aftenskolerne og Folkeuniversitetet under nedlukningen.
Aftaleparterne er enige om at opfordre kommunerne til at fastholde de tilskud, som de har lovet foreninger og aftenskoler inden corona-krisen.

Hent 'Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Folkeuniversitetet'
Hent 'Bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for den frie folkeoplysende virksomhed som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med Covid-19'

Læs pressemeddelsen

Hent hyrdebrev til kommunerne

Administration

Kompensationsordningen administreres af Slots og Kulturstyrelsen under Kulturministeriet
Læs mere og søg kompensation på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside

Hent 'Bekendtgørelse om udmøntning af kompensation for tabt deltagerbetaling til folkehøjskoler, den folkeoplysende voksenundervisning og Folkeuniversitetet som følge af Covid-19'

Evaluering

Hent Evaluering af kompensationsordningen for tabt deltagerbetaling for folkeoplysningen og folkehøjskolerne (pdf)

Opdateret 6. juni 2020