Hurtig udbetaling af 368,1 mio. kr. fra mediestøtten skal sikre mediernes likviditet

Med henblik på at styrke de skrevne mediers likviditet og hjælpe de lokale radio- og tv-stationer og dermed modvirke konsekvenserne af COVID-19 iværksættes følgende initiativer:

  • Alle mediestøttemodtagernes likviditet styrkes ved, at hele mediestøtten for 2020 udbetales hurtigst muligt i én samlet rate frem for over tre rater i løbet af 2020. Samlet drejer det sig om, at medierne i april i én samlet rate får udbetalt 368,1 mio. kr. frem for 119,4 mio. kr. i redaktionel produktionsstøtte.
  • Der dispenseres ved bekendtgørelsesændringer for, at ikkekommercielle tv-stationer, der modtager tilskud, hver uge som minimum skal udsende mindst to timers egenproduceret førstegangsudsendt programindhold. Der dispenseres også for, at ikkekommercielle lokale radiostationer skal udøve selvstændig programvirksomhed i form af 15 sendetimer pr. uge for at modtage det maksimale tilskud.

De nye initiativer skal ses som et yderligere bidrag til de omfattende økonomiske tiltag og generelle hjælpepakker, som regeringen allerede har sat i gang for at hjælpe virksomheder og medarbejdere på tværs af alle brancher – herunder den danske mediebranche – i forbindelse med COVID-19.

Yderligere oplysninger

Læs pressemeddelelsen 'Hurtig udbetaling af 368,1 mio. kr. fra mediestøtten skal sikre mediernes likviditet'