Kommunerne kan støtte kultur- og idrætsliv som planlagt

Kulturministeren har via 'Lov om midlertidige foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet og folkehøjskoleområdet og for den frie folkeoplysende virksomhed til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19', fået mulighed for at fastsætte regler, som supplerer eller fraviger folkeoplysningsloven.

For at sikre, at kommunerne fortsat udbetaler det budgetterede tilskud til foreninger og aftenskoler under nedlukningen, har kulturministen efter dialog med bl.a. DGI og Dansk Folkeoplysnings Samråd udarbejdet bekendtgørelser, som opfordrer kommunerne at udbetale det tilskud, som foreningerne og aftenskoler var stillet i udsigt forud for nedlukningerne. I bekendtgørelserne får kommunerne også mulighed for at fravige de grænser folkeoplysningsloven ellers sætter for de kommunale tilskud.

Yderligere oplysninger

Læs pressemeddelelsen 'Kulturminister og KL til kommunerne: Støt kultur- og idrætsliv som planlagt'