Kompensationsordning for aflysning af større arrangementer

Kompensationsordningen er til arrangører af større arrangementer med 1.000 deltagere eller 500 deltagere, hvis arrangementet er målrettet særlige risikogrupper. Ordningen gælder i perioden fra og med den 6. marts til og med den 9. juni 2020.

Som udgangspunkt gælder ordningen arrangementer, som aflyses, udskydes eller væsentlig ændres som følge af statsministerens opfordring til at aflyse arrangementer med 1000 eller flere deltagere pga. Covid-19. Forbuddet løber til og med den 10. maj 2020. For så vidt angår større arrangementer, begivenheder mv. gælder forbuddet til og med den 31. august 2020.

Bemærk at ordningen blev forlænget 1. april 2020.
Læs pressemeddelelse om forlængelsen

Bemærk at ordningen er opdateret d. 6. april 2020.
Læs Bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler i forbindelse med håndtering af covid-19.

Bemærk at ordningen blev forlænget d. 18. april 2020
Ordningen forlænges til og med d. 31. august 2020. Samtidig udvides ordningen til at dække flere arrangementer. Udvidelsen af ordningen vil dels generelt dække arrangementer med mere end 350 deltagere og dels omfatte flere typer arrangementer. Fx vil ordningen omfatte arrangementer med en hyppigere frekvens end det for nuværende er tilfældet, hvor alene arrangementer, som finder sted en eller få gange dækkes.
Læs mere i pressemeddelelsen

Administration

Det er Erhvervsstyrelsen, som administrerer ordningen.
Læs mere om ordningen på Virksomhedguiden.dk

Opdateret d. 18. april 2020