Kompensationsordning til arrangørers udgifter til landsindsamlinger

Der etableres en kompensationsordning til landsindsamlinger, som skulle have været afholdt i perioden 1. marts – 31. marts 2020, og som har fået tilladelse af Indsamlingsnævnet til at afholde landsindsamling i Danmark, men som følge af COVID-19 har måtte aflyse eller udskyde indsamlingen.

Henvender sig til

Ordningen henvender sig udelukkende til arrangører af landsindsamlinger (hus- og gadeindsamlinger), som har fået tilladelse af Indsamlingsnævnet til at afholde landsindsamling i perioden 1. marts – 31. marts 2020.

Betingelser

Der ydes kompensation for allerede afholdte udgifter. Udgifter til elementer, som kan anvendes ved senere indsamling, vil ikke være omfattet af kompensationen.
De nærmere betingelser for kompensation kan findes her

Administration

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, som administrerer ordningen.

Yderligere oplysninger

Kompensationsordningen kan søges til og med den 1. oktober 2020. Ansøgninger behandles løbende.Mere information om kompensationsordningen kan findes på Slots- og Kultursstyrelsens hjemmeside her.

Hent aktstykket

For spørgsmål til ordningen henvises til Slots- og Kulturstyrelsens hotline på tlf. 33 74 50 00 mandag til torsdag kl. 9-16 og fredag kl. 9-15 eller mail corona@remove-this.kum.dk