Kultur-hjælp til ældre borgere

I en politisk aftale på sundheds- og ældreministerens område om tiltag for ældre ifm. Covid-19 indgår en pulje på 10 mio. kr. Puljen kan søges af samarbejder mellem kulturelle aktører og sociale aktører, fx plejehjem og kommuner, til kulturelle tiltag for ældre ifm. Covid-19.

Midlerne vil indgå i puljen til udsatte og sårbare, som snarest muligt bliver opslået som en pulje i Slots- og Kulturstyrelsen.

I aftalen indgår også etablering af et nyt partnerskab med bl.a. aktører fra kulturlivet og idrætten, som skal overvåge situationen og komme med forslag til initiativer, der skal hjælpe de ældre gennem Corona-krisen.

Henvender sig til

Kulturelle og sociale aktører kan i samarbejde søge puljen

Administration

Slots- og kulturstyrelsen administrer puljen

Yderligere oplysninger

Læs Kulturministeriets pressemeddelelse
Læs hele aftalen på Sundheds- og Ældreministeriets hjemmeside
Læs mere om puljen til udsatte og sårbare