Lettere adgang til lån

Regeringen har indført en statsgaranti på 70 pct. af bankernes nye lån og driftskreditter fra banker mv. til ellers sunde små og mellemstore virksomheder, der kan dække omsætningsstab som følge af Covid-19.

Betingelser

Det er bl.a. en forudsætning for at blive omfattet af ordningen, at man har oplevet eller forventer et omsætningsstab på over 30 pct. som følge af Covid-19. Derudover skal en bank eller andet finansinstitut, fx et leasingselskab, være villige til at yde lån eller driftskreditter til virksomheden.

Yderligere oplysninger

Læs mere på Vækstfonden.dk

Læs mere virksomhedsguiden.dk