Øgede lånemuligheder for elever og studerende

Der lægges op til en udvidelse af muligheden for at optage SU-lån, således at elever og studerende får en ret til at optage SU-lån for op til 6.388 kr. per måned ud over deres stipendium og eksisterende mulighed for SU-lån.

Den foreslåede udvidelse af lånemulighederne betyder således, at SU-modtagere der evt. mister deres arbejde sfa. COVID-19 vil kunne opretholde samme månedlige disponible indkomst.

Henvender sig til

Studerende, herunder studerende på Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner.


Læs mere om hjælpepakken på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside