Offentligt indkøb: Fremrykning af betalinger og fleksibilitet

Der kan til og med 31. oktober 2020 dispenseres fra en række bevillingsregler, der har betydning for indkøb i staten.

Det bliver muligt for statsinstitutioner at foretage forudbetaling for leverancer, der har levering frem til 1. juli 2020 og en værdi på højst 1 mio. kr. De statslige institutioner opfordres til at benytte muligheden for forudbetaling.

Det bliver derudover muligt for statsinstitutioner at undlade at gøre misligholdelsesbestemmelser gældende, hvis misligholdelsen kan henføres til Covid-19  


Læs mere om tiltaget på Økonomistyrelsens hjemmeside