Støtte til sårbare og udsatte i corona-krisen

Ved en politisk aftale på social- og indenrigsministerens område om tiltag for svage og sårbare grupper indgår en pulje på 10 mio. kr. under Kulturministeriet, som kan søges af kulturinstitutioner, højskoler ogforeninger og organisationer på kulturområdet bredt, til nye samarbejdsprojekter omkring udsatte gruppers deltagelse i kulturlivet.

Henvender sig til

Kulturinstitutioner, skoler og alle foreninger og organisationer på kulturområdet bredt, som arbejder med udsatte gruppers deltagelse i kulturlivet.

Administration

Slots- og Kulturstyrelsen administrerer ordningen

Yderligere oplysninger

Læs pressemeddelelsen og aftalen om initiativer for sårbare og udsatte målgrupper i forbindelse med Covid-19.
Læs om hele aftalen for sårbare og udsatte målgrupper på Social- og indenrigsministeriet hjemmide.