Udskydelse af overgang til nyt antenne-tv-signal

Kulturministeren har fremsat forslag til ændring af radio- og fjernsynsloven, der sikrer det formelle grundlag for en udskydelse af den planlagte overgang til nyt antenne-tv-signal fra den 31. marts 2020 til den 2. juni 2020. Forslaget forventes vedtaget den 31. marts 2020.

Baggrund

Op til 150.000 danskere stod til at miste tv-signalet d. 31. marts, hvis ikke de havde nået at anskaffe sig det rigtige modtageudstyr. Efter planen skulle DR og Boxer nemlig begynde at sende antenne-tv på nogle nye signaler og lukke ned for de nuværende. Det skyldes, at tv-frekvenserne skal stilles til rådighed for mobilselskaber for at forbedre dækningen med mobilt bredbånd særligt i yderområderne.

Det vil være meget uheldigt, hvis antenne-tv-seere, som typisk er ældre borgere, i den aktuelle akutte situation med COVID-19 epidemien får ”sort skærm” ved udgangen af marts 2020. I så fald mister de mulighed for at kunne se tv, herunder tilgå den omfattende information om status for smitte og forholdsregler. Kulturministeriet har derfor sammen med Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet fundet en løsning, så lukningen af antenne-tv-signalerne kan udskydes til 2. juni. De berørte mobilselskaber har accepteret at vente med at tage tv-frekvenserne i brug indtil 2. juni 2020, ligesom DR og Boxer har accepteret at udskyde overgangen til de nye signaler indtil da. Antenne-tv-seerne vil i denne periode få yderligere mulighed for at anskaffe sig nyt modtageudstyr, alternativt skifte til at se tv via satellit, kabel eller bredbånd, men også få mulighed for at få teknisk bistand til installation af udstyret m.v., hvilket også kan være vanskeligt i den aktuelle situation.

Med vedtagelse af lovforslaget sikres det nødvendige formelle grundlag for en forlængelse af den gældende distributionstilladelse til Boxer til og med 1. juni 2020. Sammen med en parallel forlængelse af DR’s distributionstilladelse mv. (der ikke kræver lovændring) kan overgangen til nyt tv-signal udskydes.

Økonomi

Forslaget indebærer ikke udgifter for Kulturministeriet. Udskydelsen vil have konsekvenser for tv-distributørernes udgifter til distribution, herunder frekvensafgifter, ligesom det vil have betydning for mobiloperatørernes betaling af frekvensafgifter.


Læs mere pressemeddelelse