Nye love og bekendtgørelser

Love

Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhedLov nr. 323 31. marts 2020

Lov om midlertidige foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet og folkehøjskoleområdet og for den frie folkeoplysende virksomhed til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19Lov nr. 241 af 19. marts 2020

 

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om afvikling af idrætsarrangementer m.v. som led i håndtering af covid-19 Bekendtgørelse nr. 1313 af 08. september 2020

Bekendtgørelse om midlertidig og målrettet kompensation for faste omkostninger på Kulturministeriet og Børne- og Undervisningsministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. med primært offentlig finansiering, der er i økonomisk krise som følge af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)Bekendtgørelse nr. 1235 af 21. august 2020

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om biblioteksafgiftBekendtgørelse nr. 243 af 19. marts 2020

 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om FolkeuniversitetetBekendtgørelse nr. 321 30. marts 2020

 

Bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for den frie folkeoplysende virksomhed som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med Covid-19Bekendtgørelse nr. 320 30. marts 2020

 

Bekendtgørelse om midlertidig ophævelse af sagsbehandlingsfrister på arkivlovens områdeBekendtgørelse nr. 318 af 30. marts 2020

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om midlertidig ophævelse af sagsbehandlingsfrister på arkivlovens områdeBekendtgørelse nr. 683 af 25. maj 2020

 

Bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19Bekendtgørelse nr. 795 af 8. juni 2020


Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19Bekendtgørelse nr. 865 af 13. juni 2020

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19Bekendtgørelse nr. 1126 af 2. juli 2020

 

Bekendtgørelse om kompensation for tab ved aflysning af større kultur- og idrætsarrangementer som følge af COVID-19-afværgeforanstaltningerBekendtgørelse nr. 836 af 11. juni 2020

 

Bekendtgørelse om midlertidig ændret tilskudsudbetaling fra Statens KunstfondBekendtgørelse nr. 414 af 14. april 2020

 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhedBekendtgørelse nr. 578 af 5. maj 2020


Bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1Bekendtgørelse nr. 977 af 18. juni 2020

 

Bekendtgørelse om udmøntning af kompensation for tabt deltagerbetaling til folkehøjskoler, den folkeoplysende voksenundervisning, daghøjskoler og Folkeuniversitetet som følge af Covid-19Bekendtgørelse nr. 651 af 18. maj 2020

 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udmøntning af kompensation for tabt deltagerbetaling til folkehøjskoler, den folkeoplysende voksenundervisning, daghøjskoler og Folkeuniversitetet som følge af Covid-19Bekendtgørelse nr. 994 af 25. juni 2020

 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1Bekendtgørelse nr. 577 af 5. maj 2020

 

Bekendtgørelse om udmøntning af kompensation for tabt deltagerbetaling til folkehøjskoler, den folkeoplysende voksenundervisning, daghøjskoler og Folkeuniversitetet som følge af Covid-19Bekendtgørelse nr. 651 af 18. maj 2020

 

Bekendtgørelse om forbud mod store forsamlinger i forbindelse med håndteringen af covid-19Bekendtgørelse nr. 456 af 20. april 2020

 

Bekendtgørelse om kompensation for arrangørers udgifter til landsindsamlinger i marts 2020 som følge af foranstaltninger til forhindring af smitte af covid-19Bekendtgørelse nr. 603 af 9. maj 2020

 

Bekendtgørelse om midlertidig kompensationsordning for produktionsomkostninger til kulturinstitutioner mv. der modtager driftstilskud mv. fra Kulturministeriet eller visse driftslignende tilskud fra Børne- og UndervisningsministerietBekendtgørelse nr. 624 af 13. maj 2020

 

Bekendtgørelse om midlertidig kompensation til særligt nødlidende kulturinstitutioner m.v. der modtager driftstilskud mv. fra Kulturministeriet eller visse driftslignende tilskud fra Børne- og Undervisningsministeriet, og som følge af COVID-19 foranstaltninger er i risiko for at gå konkursBekendtgørelse nr. 623 af 13. maj 2020

 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kompensation til særligt nødlidende kulturinstitutioner m.v. der modtager driftstilskud mv. fra Kulturministeriet eller visse driftslignende tilskud fra Børne- og Undervisningsministeriet, og som følge af COVID-19 foranstaltninger er i risiko for at gå konkursBekendtgørelse nr. 1138 af 3. juli 2020

 

Bekendtgørelse om midlertidig kompensation til særligt nødlidende kulturinstitutioner med sæsonbetonet scenekunstvirksomhed mv. under COVID-19, som falder uden for den generelle arrangementspuljeBekendtgørelse nr. 862 af 12. juni 2020

 

Bekendtgørelse om kompensation for faste omkostninger på Kulturministeriet og Børne- og Undervisningsministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. med primært offentlig finansiering, der er i økonomisk krise som følge af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)Bekendtgørelse nr. 890 af 17. juni 2020

 

Bekendtgørelse om en midlertidig lønkompensationsordning på Kulturministeriet og Børne- og Undervisningsministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. med primært offentlig finansiering, der er i økonomisk krise som følge af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)Bekendtgørelse nr. 1135 af 3. juli 2020 


Bekendtgørelse om en midlertidig lønkompensationsordning på Kulturministeriet og Børne- og Undervisningsministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. med primært offentlig finansiering, der er i økonomisk krise som følge af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)Bekendtgørelse nr. 891 af 17. juni 2020

 

Bekendtgørelse om lukning og gradvis, kontrolleret genåbning af dagtilbud, skoler, institutioner m.v. i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)Bekendtgørelse nr. 666 af 24. maj 2020

 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om lukning og gradvis, kontrolleret genåbning af dagtilbud, skoler, institutioner m.v. i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)Bekendtgørelse nr. 790 af 7. juni 2020

 

Bekendtgørelse om genåbning af dagtilbud, skoler, institutioner m.v. i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (covid-19)Bekendtgørelse nr. 1103 af 29. juni 2020 (træder i kraft 1. august 2020)

 

Bekendtgørelse om fravigelse af regler for folkehøjskolers kursusafholdelse som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19Bekendtgørelse nr. 670 af 25. maj 2020 

 

Bekendtgørelse om afvikling af forsøg med kampe i 3F Superliga som led i håndtering af covid-19Bekendtgørelse nr. 868 af 13. juni 2020

 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om afvikling af forsøg med kampe i 3F Superliga som led i håndtering af covid-19Bekendtgørelse nr. 999 af 26. juni 2020

 

Bekendtgørelse om afvikling af kampe i 3F Superliga som led i håndtering af covid-19Bekendtgørelse nr. 1096 af 30. juni 2020