Nye love og bekendtgørelser

Love

Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhedLov nr. 323 31. marts 2020

 

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19 Bekendtgørelse nr. 630 af 17. maj 2020

 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om FolkeuniversitetetBekendtgørelse nr. 321 30. marts 2020

 

Bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for den frie folkeoplysende virksomhed som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med Covid-19Bekendtgørelse nr. 320 30. marts 2020

 

Bekendtgørelse om midlertidig ophævelse af sagsbehandlingsfrister på arkivlovens områdeBekendtgørelse nr. 318 af 30. marts 2020


Bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19Bekendtgørelse nr. 445 af 19. april 2020

(Bemærk at bekendtgørelsen erstatter følgende Bekendtgørelser:
Bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og forbud mod adgang til og restriktioner for visse lokaler i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

Bekendtgørelse nr. 224 af 17. marts 2020

Bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler i forbindelse med håndtering af covid-19

Bekendtgørelse nr. 370 af 4. april 2020)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19Bekendtgørelse nr. 593 af 10. maj 2020

Bekendtgørelse om midlertidig ændret tilskudsudbetaling fra Statens KunstfondBekendtgørelse nr. 414 af 14. april 2020

 

Bekendtgørelse om udmøntning af kompensation for tabt deltagerbetaling til folkehøjskoler, den folkeoplysende voksenundervisning og Folkeuniversitetet som følge af Covid-19Bekendtgørelse nr. 446 af 17. april 2020

 

Bekendtgørelse om forbud mod store forsamlinger i forbindelse med håndteringen af covid-19Bekendtgørelse nr. 456 af 20. april 2020