Påbud om lukning af kulturintuitioner i lyset af covid-19

Indendørs kulturinstitutioner

Indendørs kulturinstitutioner, herunder teatre, spillesteder, museer, akvarier, biografer mv., skal holde lukket for offentligheden i henhold til Bekendtgørelse nr. 445 om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19.
Læs 'Bekendtgørelse nr. 445 af 19. april 2020'

Zoologiske haver, akvarier og lignende

Zoologiske haver, akvarier og lignende (med undtagelse af zoologiske anlæg, hvor man færdes i bil) skal holde deres udendørsarealer lukket for offentligheden i henhold til Bekendtgørelse nr. 593 om ændring af bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19.
Læs 'Bekendtgørelse nr. 593 af 10. maj 2020'