Udbetalte tilskud fra Slots- og Kulturtstyrelsen og Statens Kunstfond

Tilskud udbetalt fra Slots- og Kulturstyrelsen

Læs mere om hvordan du skal forholde dig, hvis du har fået udbetalt tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen


Tilskud udbetalt fra Statens Kunstfond

Læs mere om hvordan du skal forholde dig, hvis du har fået udbetalt tilskud fra Statens Kunstfond