Strategi for små børns møde med kunst og kultur

Forfatter: Ministry of Culture Denmark
Årstal: 2014
Udgiver: Ministry of Culture Denmark
Antal sider: 20
Format: A4
Publikationstype: Strategy
Udgivelsesform: Gratis, Elektronisk
Akkvisition: Gratis, Elektronisk
Introduktion: 

 

 

PDF-version