Kulturministeriets logo. Klik her for at komme tilbage til ministeriets hjemmeside

DIGITALISERING AF KULTURARVEN

Bilag 1: Skematisk oversigt over forslag

  Forslag 1 Forslag 2 Forslag 3
Materiale - 0,6 mio. sider tekst mv.
- 0,2 mio. stk. fotos mv.
- 6 mio. arkiv-optagelser
- 31.300 timer lyd
- 96.200 timer levende billeder
- 14,1 mio. sider tekst mv.
- 3,0 mio. stk. fotos mv.
- 16 mio. arkivoptagelser
- 31.300 timer lyd
- 355.000 timer levende billeder
- 17,8 mio. sider tekst mv.
- 5,1 mio. stk. fotos mv.
- 22,5 mio. arkiv-optagelser
- 32.500 timer lyd
- 357.000 timer levende billeder
Tilgængeliggørelse - Obligatorisk fælles standard for metadata - Obligatorisk fælles standard for metadata
- Mulighed for fælles bevaringsinfrastruktur
- Mulighed for fælles streamingserver
- Obligatorisk fælles standard for metadata
- Mulighed for fælles bevaringsinfrastruktur
- Mulighed for fælles streamingserver
Formidling - Fælles eksponering til søge-maskiner - Fælles eksponering til søgemaskiner - Fælles eksponering til søgemaskiner
- Engelsksproget indholdsoversigt
Økonomiske konsekvenser - afholdes inden for institution-ernes ordinære økonomiske rammer - Merudgifter på i alt 300 mio. kr. i perioden 2010-19. - Merudgifter på i alt 570 mio. kr. i perioden 2010-19.

Materialeopgørelsen omfatter de finanslovsfinansierede kulturarvsinstitutioner. For hver model er der tale om en samlet opgørelse, dvs. ikke om, hvad der digitaliseres ekstra i forhold til den foregående model.

     
Kulturministeriet Tlf. : 33 92 33 70 kum@kum.dk
Nybrogade 2 – 1203 KÝbenhavn K Fax : 33 91 33 88 http://www.kum.dk/

Denne side er kapitel 6 af 7 til publikationen "DIGITALISERING AF KULTURARVEN".
Version nr. 1.0 af 07-05-2009

 

© Kulturministeriet 2009.
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.