DIGITALISERING AF KULTURARVEN

Kolofon

Titel:
DIGITALISERING AF KULTURARVEN

Undertitel:
– endelig rapport fra Digitaliseringsudvalget

Resume:
I forlængelse af den mediepolitiske aftale for 2007-10 blev der i oktober 2006 nedsat et udvalg om digitalisering af kulturarven. Den foreliggende rapport konkluderer på udvalgets overvejelser ved at fremlægge tre forskellige forslag til digitalisering af udvalgte, prioriterede dele af kulturarven. Denne afsluttende rapport skal ses på baggrund af udvalgets midtvejsrapport fra 5. september 2008, http://www.kum.dk/sw75986.asp

Udgiver:
Kulturministeriet

Ansvarlig institution:
Kulturministeriet

Forfatter:
Kulturministeriet

Andre bidragydere:
Schultz Grafisk (Elektronisk udgave)

Sprog:
Dansk

Digital ISBN nr:
978-87-7960-130-7

Version:
1.0

Versionsdato:
07-05-2009

Publiceringsstandard nr.:
2.0

Dataformater:
html,htm,jpg,gif,pdf,css,js

Udgiverkategori:
statslig

Emneord:
Digitalisering, Kulturarv, Dansk historie, IT, Nye medier, Tilgængeliggørelse, Samlinger, Biblioteker, Arkiver

Copyright:
Kulturministeriet

     
Kulturministeriet Tlf. : 33 92 33 70 kum@kum.dk
Nybrogade 2 – 1203 København K Fax : 33 91 33 88 http://www.kum.dk/

Denne side er kolofonen til publikationen "DIGITALISERING AF KULTURARVEN".
Version nr. 1.0 af 07-05-2009

 

© Kulturministeriet 2009.
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.