Kulturministeriets logo. Klik her for at komme tilbage til ministeriets hjemmeside

 

DIGITALISERING AF KULTURARVEN

– endelig rapport fra Digitaliseringsudvalget

RESUMÉ

I forlængelse af den mediepolitiske aftale for 2007-10 blev der i oktober 2006 nedsat et udvalg om digitalisering af kulturarven. Den foreliggende rapport konkluderer på udvalgets overvejelser ved at fremlægge tre forskellige forslag til digitalisering af udvalgte, prioriterede dele af kulturarven. Denne afsluttende rapport skal ses på baggrund af udvalgets midtvejsrapport fra 5. september 2008, http://www.kum.dk/sw75986.asp

Indholdsfortegnelse:


1 Indledning
2 Udvalgets overvejelser
3 Forslag 1
4 Forslag 2
5 Forslag 3
Bilag 1: Skematisk oversigt over forslag
Bilag 2: Teknisk redegørelse vedr. digitalisering af kulturarven
     
Kulturministeriet Tlf. : 33 92 33 70 kum@kum.dk
Nybrogade 2 – 1203 København K Fax : 33 91 33 88 http://www.kum.dk/

Denne side er forsiden til publikationen "DIGITALISERING AF KULTURARVEN".
Version nr. 1.0 af 07-05-2009

 

© Kulturministeriet 2009.
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.