Kulturministeriets logo. Klik her for at komme tilbage til ministeriets hjemmeside

 

Idræt for alle

Breddeidrætsudvalgets rapport – baggrund og analyse

RESUMÉ

Baggrund og analyse: Breddeidrætsudvalgets rapport analyserer de aktuelle udfordringer for dansk breddeidræt - og kommer med 42 konkrete forslag til forbedringer på området. Breddeidrætsudvalget blev udpeget af kulturministeren i 2007 og har bestået af repræsentanter for idrættens organisationer, kommuner samt en række ministerier mv. Blandt breddeidrættens aktuelle udfordringer er, at udviklingen i befolkningens idrætsvaner – med bl.a. et stigende antal selvorganiserede idrætsudøvere stiller nye krav til idrætsanlæggene. Samtidig er det en udfordring at sikre, at de eksisterende idrætsfaciliteter udnyttes fuldt ud. Det er også en udfordring, at en stor gruppe af børn og unge ikke dyrker nok idræt og motion. Især blandt piger i storbyområder ses en markant lav idrætsdeltagelse. Samtidig dyrker socialt udsatte grupper fortsat mindre idræt end resten af befolkningen. Udvalgets 42 konkrete forslag er adresseret til kommuner, idrætsforeninger og ministerier mv. og omhandler børn og unge, socialt udsatte og idrætssvage grupper, idrætsfaciliteter, idræt i planlægningen samt idræt på arbejdspladsen.

Indholdsfortegnelse:

FORORD
INDLEDNING OG BAGGRUND
1 IDRÆTTEN I DANMARK
2 LIVSFASER OG IDRÆTSVANER I BREDDEIDRÆTTEN
3 AKTØRER I BREDDEIDRÆTTEN
4 FACILITETER I BREDDEIDRÆTTEN
5 SUNDHED OG BREDDEIDRÆT
6 BREDDEIDRÆTTENS SOCIALE RUMMELIGHED
7 BILAG
LITTERATURLISTE
     
Kulturministeriet Tlf. : 33 92 33 70 kum@kum.dk
Nybrogade 2 – 1203 København K Fax : 33 91 33 88 http://www.kum.dk/

Denne side er forsiden til publikationen "Idræt for alle".
Version nr. 1.0 af 16-03-2009

 

© Kulturministeriet 2009.
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.