Kulturministeriets logo. Klik her for at komme tilbage til ministeriets hjemmeside

Sprog til tiden

Kampagne, der øger opmærksomheden om det danske sprog

Regeringen vil afsætte midler til, at der iværksættes en kampagne, som kan øge opmærksomheden om det danske sprog. Regeringen følger dermed sprogudvalgets forslag om, at der gøres en indsats for at højne sprogglæden og stoltheden over det danske sprog. Udvalget har foreslået en kampagne, en prisfest eller lignende initiativer. Formålet for kampagnen skal være at øge opmærksomheden om sproget, med henblik på at højne sprogglæden i Danmark. Regeringen vil imidlertid ikke sætte snævre rammer for kampagnen eller initiativerne.

Regeringen vil bede Dansk Sprognævn om at udarbejde en 3-årig handlingsplan for kampagnen. Arbejdet skal tage udgangspunkt i sprogudvalgets rapport og de forslag, der understøtter formålet med kampagnen. Handlingsplanen skal i øvrigt udarbejdes sammen med relevante parter inden for sprogområdet. Planen skal iværksættes i løbet af 2009.

Parallelt med kampagnen vil regeringen som allerede nævnt iværksætte en særlig indsats rettet specifikt mod målgruppen drenge. Der vil således blive udskrevet en priskonkurrence om litteratur specifikt til drenge fra 4. til 7. klasse. Konkurrencen udskrives i et samarbejde mellem kulturministeren og undervisningsministeren, evt. i relation til læselystprogrammet.

     
Kulturministeriet Tlf. : 33 92 33 70 kum@kum.dk
Nybrogade 2 – 1203 KÝbenhavn K Fax : 33 91 33 88 http://www.kum.dk

Denne side er kapitel 3 af 4 til publikationen "Sprog til tiden".


 

© 2009.
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.