Kulturministeriets logo. Klik her for at komme tilbage til ministeriets hjemmeside

Sprog til tiden

Andre initiativer

Samarbejde mellem forskning og erhvervsliv om sprogteknologi

Regeringen lægger stor vægt på et styrket samarbejde mellem forskning og erhvervsliv om sprogteknologi. Rådet for Teknologi og Innovation tilbyder i dag støttemuligheder, der har til formål at styrke netværksdannelsen mellem forskningsmiljøer, erhvervsliv og offentlige institutioner. Regeringen finder generelt, at de sprogteknologiske forskningsmiljøer har gode muligheder for at søge støtte inden for det eksisterende forskningsrådgivende system.

Den sproglige kvalitet i de offentlige institutioner

Regeringen støtter anbefalingerne om kvaliteten af det offentliges kommunikation. Regeringen har allerede iværksat initiativer, der fremmer formålet, hvoraf kan fremhæves udarbejdelsen af en værktøjskasse med praktiske og gode råd om sprog- og kommunikationspolitikker, som blev iværksat som opfølgning på ”Sprog på spil”, samt kappestriden ”Bedst på nettet”, som hvert år vurderer en række offentlige hjemmesider.

Dansk i EU

Regeringen agter fremadrettet fortsat at arbejde for at bevare dansk som officielt EU-sprog og i den forbindelse fastholde en konstruktiv dialog med EU’s sprogtjenester. Regeringen agter desuden at arbejde for større fleksibilitet og målrettethed inden for oversættelses- og tolkesystemet. Desuden vil regeringen fortsat støtte en sprogpolitik i EU, der er baseret på princippet om flersprogethed, men som samtidig støtter en omkostningseffektiv tilgang.

Konkret vil den fremtidige implementering af et EU-Extranet kunne bidrage positivt til en styrkelse af den anvendte fagterminologi. EU-Extranet er et særligt netbaseret database for medarbejdere i centraladministrationen bestående af relevant information på EU-området. Nettet vil bidrage til en styrket koordinering og kontaktskabelse samt forbedret samarbejde på EU-området internt i den danske centraladministration.

     
Kulturministeriet Tlf. : 33 92 33 70 kum@kum.dk
Nybrogade 2 – 1203 KÝbenhavn K Fax : 33 91 33 88 http://www.kum.dk

Denne side er kapitel 4 af 4 til publikationen "Sprog til tiden".


 

© 2009.
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.