Sprog til tiden

Kolofon

Titel:
Sprog til tiden

Undertitel:
Regeringens opfølgning på sprogudvalgets rapport

Resume:
Regeringen lægger stor vægt på, at det danske sprog fortsat udvikles som et helt og fuldt sprog. Dansk skal fortsat være det samfunds- og kulturbærende sprog i Danmark. Regeringen vil derfor præsentere en række initiativer, som yderligere kan styrke det danske sprog.

Udgiver:
Kulturministeriet

Sprog:
Dansk

Digital ISBN nr:
978-87-92480-03-3

Versionsdato:
10-03-2009

Dataformater:
html,htm,jpg,gif,pdf,css,js

Udgiverkategori:
statslig

Noter og andre oplysninger:
Publikationen kan hentes på Kulturministeriets hjemmeside: www.kum.dk

     
Kulturministeriet Tlf. : 33 92 33 70 kum@kum.dk
Nybrogade 2 – 1203 København K Fax : 33 91 33 88 http://www.kum.dk

Denne side er kolofonen til publikationen "Sprog til tiden".


 

© 2009.
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.