Kulturministeriets logo. Klik her for at komme tilbage til ministeriets hjemmeside

 

Regeringens strategi for styrket internationalisering af dansk kulturliv

RESUMÉ

I forlængelse af regeringsgrundlaget VK III Mulighedernes Samfund fra november 2007 nedsatte regeringen i maj 2009 et tværministerielt embedsmandsudvalg. Udvalget fik til opgave at kortlægge Danmarks nuværende internationale kulturudveksling og fremlægge forslag til en helhedsorienteret regeringsstrategi for, hvordan det eksisterende kunststøttesystem i bred forstand kan bidrage til at styrke en internationalisering af dansk kulturliv. Udvalget bestod af repræsentanter for Kulturministeriet (formand), Udenrigsministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet samt med deltagelse fra Finansministeriet.

Regeringen lægger i strategien 48 konkrete initiativer frem, som overordnet skal bidrage til at styrke kulturudvekslingen med udlandet – dvs. initiativer, der skal føre til udvikling af dansk kunst og kultur, markedsføring af Danmark, fremme af kultureksporten og styrket dialog mellem Danmark og andre landes kulturer.

Indholdsfortegnelse:


1. Forord – styrket internationalisering af dansk kulturliv
2. Regeringen ønsker større kulturudveksling med udlandet
3. Historisk overblik over Danmarks internationale kulturudveksling
4. Fakta om Danmarks internationale kulturudveksling
5. Erfaringer fra andre lande
6. Styrker og udfordringer for Danmarks kultur-udveksling med udlandet
7. Strategi for en styrket kulturudveksling med udlandet
Bilag 1: Det tværministerielle udvalgs sammensætning og arbejde
Bilag 2: Referencegruppens sammensætning
Bilag 3: Deltagere i det tværministerielle udvalgs dialogmøder
Bilag 4: Præsentation af centrale kulturudvekslingsaktører
Bilag 5: Spørgeskema til centrale aktører
Bilag 6: Centrale aktørers rangordning af kulturudvekslingens fire formål
Bilag 7: Overblik over centrale aktørers strategier
Bilag 8: Statslige udgifter til international kulturudveksling i 2008
Bilag 9: Strategiske overvejelser vedr. international kulturudveksling i Sverige og Nederlandene
Bilag 10: Internationalt Kulturpanel
Litteraturliste
     
Kulturministeriet Tlf. : 33 92 33 70 kum@kum.dk
Nybrogade 2 – 1203 København K Fax : 33 91 33 88 http://www.kum.dk/

Denne side er forsiden til publikationen "Regeringens strategi for styrket internationalisering af dansk kulturliv".
Version nr. 1.0 af 18-06-2010

 

© Kulturministeriet 2010.
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.