Musikskolerne i Danmark

Forfatter: Musikskoletænketanken
Årstal: 2017
Udgiver: Kulturministeriet
Antal sider: 84
Format: A4
Udgivelsesform: Publikation
Introduktion: 

Musikskoletænketanken fik af kulturministeren i foråret 2016 til opgave at danne sig et overblik over musikskoleområdet, udpege de væsentligste udfordringer, som musikskolerne står over for, og på den baggrund udarbejde anbefalinger til et fremtidigt musikskolelandskab.

For at løse denne opgave har musikskoletænketanken forsøgt at komme rundt i alle hjørner af musikskolelivet for at skabe både et kvantitativt og et kvalitativt overblik over musikskolelandskabet i dag. Overalt har der været diskussionsvilje, åbenhed, engagement og lyst til at deltage i tænketankens arbejde med at styrke og udvikle de danske musikskoler. Det har været en fornøjelse.

Overordnet kan tænketanken konstatere, at musikskolerne i hele Danmark gør et stort og betydningsfuldt arbejde, at der findes et utal af forskellige aktiviteter, og at musikskolerne over en bred kam er meget opmærksomme på at løfte den vigtige opgave, de har.

Men omverdenen ændrer sig, og selv om musikskolerne igennem de sidste mange år har været under konstant udvikling, kan tænketanken se, at der skal gøres en vedvarende, aktiv og bevidst indsats, for at denne udvikling fortsætter. Der er fortsat områder, hvor opgaven med at skabe det bedst mulige musiktilbud til alle børn og unge kan styrkes.

Tænketanken har på den baggrund udpeget nogle indsatsområder og anbefalinger, og håbet er, at alle dele af musikskolemiljøet vil kaste sig over disse med fantasi og gåpåmod.

Anbefalingerne er ikke udtryk for, at sådanne tiltag ikke allerede finder sted – men er ment som en opfordring til at fokusere på og prioritere disse områder. Tænketankens anbefalinger kan dermed også ses som et mulighedskatalog for de enkelte kommuner, hvor man lokalt kan lade sig inspirere og sætte særligt fokus på de indsatsområder, der giver bedst mening i den enkelte kommune.

PDF-version