Aktuelle idrætsprojekter

Kulturministeriet iværksætter løbende projekter med henblik på at få nye viden og udvikle idrætten i Danmark.

Aktuelt er der to idrætspolitiske projekter i Kulturministeriets regi: 

LGBTI-undersøgelse

Idrætsforeninger bør have plads til alle, men realiteterne er desværre ikke altid sådan. Derfor har Kulturministeriet igangsat en undersøgelse af oplevede barrierer for LGBTI-personers deltagelse i danske idrætsforeninger. 

Læs om LGBTI-undersøgelsen

Idræt for udsatte målgrupper

Puljens formål er at hjælpe udsatte borgere med at skabe flere sociale relationer og i højere grad føle sig inkluderet i de lokale fællesskaber, som majoriteten af borgerne mødes og deltager i. Puljens indsatser er målrettet både socialt udsatte unge og voksne, børn og familier i risikozonen samt personer med funktionsnedsættelser. Da disse grupper ofte har komplekse udfordringer, som viser sig på mange områder af livet, kunne puljen kun søges i partnerskab mellem to eller flere forskellige aktører, som hver især har forskellige kompetencer at byde ind med over for målgrupperne fx private idrætsaktører, NGO’er, organisationer, foreninger og offentlige myndigheder.

Læs om projektet "Idræt for udsatte målgrupper"

Opdateret 06. oktober 2020