Folkeskolereformen og kultur-, idræt- og foreningslivet

Folkeskolereformen havde tre overordnede mål:

  • Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, som de kan.
  • Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund for de faglige resultater.
  • Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes. Blandt andet ved at styrke respekten for professionel viden og praksis.

Konkrete strategier til at nå målene er blandt andet en længere skoledag med mere tid til fagundervisning, understøttende undervisning og bevægelse samt nye undervisningsforløb, hvor skolen indgår partnerskaber med aktører i det lokale kultur-, idræts- og foreningsliv.

Orientering mod det omgivende kultur-, idræts- og foreningsliv

Et vigtigt element i folkeskolereformens er, at skolen fremover i højere grad skal orientere sig mod det omgivende kultur-, idræts- og foreningsliv.

Der er flere fordele ved at deltage aktivt i samarbejder og partnerskaber:

  • Det lokale idræts-, kultur- og foreningsliv får bedre muligheder for at indgå som aktive og meningsfulde aktører i børn og unges skole- og fritidsliv. Det lokale idræts-, kultur- og foreningsliv kan dermed i højere grad bidrage til, at alle børn møder kunst og kultur og får indblik i det frivillige foreningsliv.
  • Mange kulturinstitutioner har allerede et godt samarbejde med skolerne, som spiller fint sammen med de tre overordnede mål i folkeskolereformen. Institutionerne får nu bedre rammer til at styrke samarbejdet og skræddersy undervisningstilbuddene, så de lever op til de fælles mål for folkeskolens fag og dermed bliver mere attraktive for skolen at bruge.
Opdateret 06. oktober 2020