Matchfixing

Bekæmpelse af matchfixing er et prioriteret indsatsområde i Kulturministeriet. Det gælder såvel internationalt som nationalt.

Matchfixing – eller aftalt spil i idræt – ligger højt på den idrætspolitiske dagsorden. Matchfixing er et problem, som truer idrættens integritet på tværs af landegrænser og idrætsgrene. Det udfordrer idrætsudøvernes moral og er en trussel mod idrættens grundlæggende værdier, f.eks. hårdt arbejde, fair play, dygtighed og holdånd.

Kriminalisering af bestikkelse inden for idrætten

I foråret 2015 blev et lovforslag om bekæmpelse af matchfixing vedtaget i Folketinget. Med vedtagelsen af lovforslaget blev bestikkelse inden for idrætten kriminaliseret, hvilket skal supplere straffelovens bestemmelser om bedrageri. Desuden etableres en national platform for bekæmpelse af matchfixing. Den nationale platform omfatter repræsentanter fra idrætten, spiludbyderne og politiet. 

Læs loven på retsinformation.dk

Initiativerne i loven er en opfølgning på anbefalingerne fra arbejdsgruppen om regulering af matchfixing. Rapporten fra arbejdsgruppen blev offentliggjort i efteråret 2014. 

Rapporten lægger også op til, at idrætten og spiludbyderne igangsætter en række initiativer. Det drejer sig blandt andet om:

  • at der indgås samarbejdsaftaler mellem DIF og alle spiludbydere, der har tilladelse til at udbyde væddemål i Danmark, hvori procedure for informationsudveksling samt hjemlen herfor er beskrevet
  • at overenskomster, standardkontrakter eller andre ansættelseskontrakter inden for idrætten beskriver de ansættelsesmæssige konsekvenser i forbindelse med en eventuel straf eller sanktion for matchfixing
  • at DIF og specialforbundene vurderer behovet for at igangsætte en praksis med sene udvælgelser/offentliggørelser af dommere til kampe samt overvejer regler og turneringsstrukturer i specialforbundene under DIF
  • at spiludbyderne gennemgår deres respektive uddannelser af de ansatte med henblik på at sikre, at de ansatte er klædt tilstrækkeligt på i relation til matchfixing, og at spillemyndigheden som led i sit tilsyn med spiludbyderne har fokus herpå
  • at spiludbyderne opfordres til at evaluere deres respektive overvågningssystemer
  • at Skatteministeriet undersøger muligheden for etablering af obligatorisk spilkort for landbaseret væddemål.

Kampagne mod matchfixing 

Regeringen igangsatte efter lovforslagets vedtagelse en kampagne mod matchfixing. Det er skete i samarbejde med idrætsorganisationerne og spiludbyderne. Formålet var at skabe en kultur, hvor ingen føler sig fristet til at snyde, og hvor det er legitimt at fortælle, hvis man har mistanke om eller oplever matchfixing.

Internationalt 

I kampen mod matchfixing har Danmark endvidere undertegnet Europarådets konvention om manipulation af idrætskonkurrence. Danmark var blandt de første lande til at undertegne konventionen.

Hent 'Kommissorium for national platform for koordinering af bekæmpelse af manipulation af idrætskonkurrencer', 2017 (pdf)

Opdateret 19. januar 2021